Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Hilde Skare

Advokatfirmaet Judicium DA

Spesialområder:

Lang erfaring som bistandsadvokat og som advokat i barnevernssaker,straffesaker,barnefordelingssaker og økonomisk oppgjør mellom ektefeller/samboere.

Kjersti Gjellesvik

Advokatfirmaet Torstrup AS

Godkjent mekler ved samlivsbruddav BUFETAT
Godkjent advokatmekler
Godkjent advokat i barnebortføringssaker
av Justisdepartementet
Spesialisert innen for barnesaker - barnefordelingssaker og barnevernssaker fra 1997

Lars Martin Ramsland

Stokkeland – Advokat DA

Utdannet lærer med spesialpedagogisk og sosialpedagogisk tilleggsutdanning. Lang erfaring som lærer og rådgiver i skolen. Prosedyreerfaring i barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, bistandsadvokat, stafferett mm. Flere oppdrag som offentlig oppnevnat bostyrer i dødsbo samt medhjelper ved oppløsing av sameie og tvangssalg av eiendom.