Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Mads Wallerheim

Advokathuset Nord AS

Utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø med spesialisering innen selskapsrett og arbeidsrett. I tillegg inngående kunnskap og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Fast bistandsadvokat ved Nord- Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker.

I tillegg erfaring fra det private og offentlige næringsliv, og fra ulike styreverv. Jobber også med eiendomsmegling