Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kenneth Frithjof Hansen

Advokat Kenneth Hansen

Fast bistandsadvokat for Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hilde Skare

Advokatfirmaet Judicium DA

Spesialområder:

Lang erfaring som bistandsadvokat og som advokat i barnevernssaker,straffesaker,barnefordelingssaker og økonomisk oppgjør mellom ektefeller/samboere.

Solveig Brorson Olsen

Advokat Solveig Brorson Olsen

Lang arbeidserfaring på mine fagområder.
Fokus på klienten og tilgjengelighet ved utføring av oppdraget.

Marius Larsen

Advokat Marius Larsen

Bistår private og bedrifter med juridisk rådgivning, forhandlinger, avtaleinngåelse, tvisteløsning og prosedyre i domstolene, mv. Yter "offentlig fri rettshjelp" i regi av Vennesla kommune og "gratis advokatbistand for fagorganiserte" i regi av LO. Jobber i tillegg som sensor for Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder.

Fredrik Undheim

Advokat Fredrik Undheim

Jeg driver også med bobehandling i konkurser, og kan tilby bistand i forhold til oppbudsbegjæring og andre konkursrettslige problemestillinger.