Advokat
Telefon: 04063
Mobil: 41 33 11 16
Fax: 55 55 37 50

Besøksadresse:
Kanalveien 11

Postadresse:
Postboks 4 Kristianborg
5822 BERGEN