Advokat
Bevilling siden 2010

Besøksadresse:
Halden brygge
Storgata 2 B
1767 HALDEN

Postadresse:
Borgergata 7
1767 HALDEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold (Søndre Viken), og er lokalisert med kontor i Halden.