Advokatkostnader – hva koster det å gå til advokat?

Oppdatert: 31.05.2017 Emner: ,

Med unntak for oppdrag som avtales til fastpris, er det særlig to faktorer som i hovedsak bestemmer hvor stor regningen fra advokaten blir: Advokatens timepris og den tiden oppdraget tar.

Regler for god advokatskikk understreker i tillegg at betalingen skal stå i rimelig forhold både til oppdragets art og i forhold til det arbeidet som advokaten har utført. Dette betyr at det ikke bare er advokatens tidsforbruk som er avgjørende for den prisen advokaten kan ta. Salæret må også vurderes i forhold til oppdragets art, hvilke verdier saken gjelder, betydningen for klienten og resultatet av oppdraget.

Ved henvendelse til et advokatfirma vil du få opplyst advokatenes timepriser. Advokatforeningen oppfordrer sine medlemmer til å oppgi timeprisene på firmaenes hjemmesider.

Advokatenes tidsbruk

Ofte kan det være vanskelig for advokaten å fastslå på forhånd hvor mye arbeid en sak vil kreve. Særlig er dette tilfelle i saker der det er en motpart involvert. Da vil tidsbruken i stor grad avhenge av motpartens innspill og valg.

Men også i enklere oppdrag, som for eksempel oppsett av ektepakt eller testamente, kan advokatens tidsforbruk variere mye, avhengig av hvor store verdier og kompliserte familieforhold som skal håndteres.

Selv kan du bidra til å redusere advokatregningen ved å rydde i sakspapirene dine og finne frem mest mulig informasjon til advokaten din på forhånd.

Oppdragsbekreftelse

Advokatene du finner på Advokatenhjelperdeg.no, er alle medlemmer av Advokatforeningen. Foreningen pålegger visse krav til sine medlemmer, og advokaten skal derfor gi deg skriftlig bekreftelse før han eller hun begynner å jobbe for deg. Hensikten er å forebygge misforståelser mellom advokat og kunde.

Oppdragsbekreftelsen:

  • skrives før oppdraget begynner
  • gir en vurdering av oppdragets omfang
  • forteller deg hvordan advokaten vil beregne honoraret sitt

Ved mindre oppdrag, for eksempel ved opprettelse av ektepakt eller testamente, vil en del advokater oppgi fastpris. Vanligere er det imidlertid at advokaten oppgir en omtrentlig pris for oppdraget på forhånd og at dere blir enige om at du skal informeres om kostnadsutviklingen underveis. Det som er viktig, er at du får kontroll med kostnadene og at sluttregningen ikke kommer som en overraskelse.

Noen oppdrag er så vanskelige og uforutsigbare at advokaten ikke kan antyde kostnadsnivået på forhånd. Dette vil spesielt gjelde større saker som havner for retten. I slike tilfeller skal oppdragsbekreftelsen fortelle deg hvordan advokaten beregner sin betaling (advokatsalæret). Det bør også avtales rapportering underveis, slik at du får oversikt over kostnadsutviklingen.

Enkelte mindre oppdrag er så små og avgrenset at det er urimelig å bruke tid på å skrive oppdragsbekreftelse. I slike tilfeller er ikke skriftlig oppdragsbekreftelse nødvendig eller praktisk.

Hvordan forberede møtet med advokat?

På Advokatenhjelperdeg.no legger vi vekt på å gjøre møtet mellom advokat og kunde best mulig. Du vil få best og billigst hjelp av advokaten dersom du på forhånd har forberedt deg godt.

Les om hvordan du kan forbrede ditt møte med advokat

Har du rett til å få dekket utgiftene?

I mange tilfeller har privatpersoner forsikringer som dekker advokatutgifter i bestemte situasjoner.

Dersom du har lav inntekt og formue, kan du ha krav på fri rettshjelp. I enkelte saker dekker det offentlige advokatutgiftene for alle, uavhengig av økonomisk situasjon.

Når har du krav på fri rettshjelp?

Del denne artikkelen: