Klage på advokat

Innhold

Avvisningsgrunner når man klager på advokat

29. apr 2024 · artikkel

Hvilke krav stilles til din klage? Disiplinærnemnden kan avvise en klage om klagen, eller forholdene det klages over, ikke oppfyller kravene for å få den vurdert. Det betyr at Disiplinærnemnden ikke tar stilling til det du klaget over. Disiplinærnemnden kan avvise en sak av disse grunnene: Klagefrist: Klagen er sendt inn for sent Rettslig klageinteresse: […]
Les mer

Prosessen i en klagesak

29. apr 2024 · artikkel

Hvordan sender jeg en klage? Klage på advokat må sendes elektronisk via portalen Advokatklageordningen. Du må ha elektronisk ID for å kunne logge deg inn i portalen. Informasjon om hvordan du kan skaffe deg elektronisk ID finner du på: http://www.difi.no/elektronisk-id/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id. Du må logge deg inn i portalen via en datamaskin – du kan ikke bruke mobiltelefon […]
Les mer

Tapte sak pga advokatfeil

13. mar 2024 · spørsmål

Jeg brukt en advokat i Tingretten som begår en stor feil som gjør at vi taper saken og får saksomkostningene. Han skriver et feil faktum i sitt prossesskriv som dommeren kopierer i sin dom. Hvis en feil kan påvises - er det da advokatens forsikring som skal dekke dette? Er det noen å henvende seg til i slike saker? Og hvordan bør jeg takle dette ?

Les mer

Kan jeg klage inn advokaten til advokatklageordningen?

28. nov 2023 · spørsmål

Jeg vurderer å klage inn en advokat fordi personen ikke har fulgt kravene i arbeidsmiljøloven i saksbehandlingen av en personalsak. Personen arbeider i dag i offentlig forvaltning. Jeg finner ikke navnet i medlemslisten til advokatforeningen. Jeg vet derfor ikke om personen har advokatbevilling. Hvordan kan jeg finne ut om personen har bevilling, og gjelder klageordningen for en person som ikke er medlem av advokatforeningen? Hvilke andre klageordninger gjelder da?

Les mer

Fristen for å klage inn advokat

27. nov 2023 · spørsmål

Vi ønsker å sjekke muligheten for å klage inn en advokat vi benyttet ifbm en byggesak. Advokaten krevde høye salærer og etter å ha betalt 100 000 kr i salærutgifter var ikke saken et skritt nærmere en løsning. Vi måtte stoppe samarbeidet med advokaten da vi så at vedkommende ikke hadde gode intensjoner. Vi ser at advokaten i dag har blitt fratatt bevillingen da mange har opplevd dette. Dette er en sak tilbake i 2020/2021. Er det en foreldelsesfrist for å søke erstatning på salærene?

Les mer

Advokat har fakturert for møte det ikke skulle faktureres for

09. nov 2023 · spørsmål

Vår advokat avholdt et møte i forbindelse med en byggesak som ikke vedkom oppdraget vi hadde med advokaten. Vi fikk bekreftet at vi ikke ville bli fakturert for møtet. I ettertid blir vi fakturert for nesten kr 30 000 for forberedelser til møtet, skriving av møtereferat, etterarbeide i forbindelse med møtet. Vi klager skriftlig til advokaten og mener at vi ikke skal dekke nevnte utgifter da vi ikke skulle faktureres for avholdte møte. Advokaten svarer ikke på klagen.

Les mer

Uenig i advokatsalær

25. aug 2023 · spørsmål

Er det mulig å få hjelp hos dere når: jeg har et firma, AS, som har hatt advokat i forbindelse med en sak som endte med forlik. Jeg reagerer på salæret og lurer på om en kan få hjelp av dere til å se på dette

Les mer

Klage på advokat i pasientskadesak

22. aug 2023 · spørsmål

Jeg klarte å få medhold av Nemnda alene, advokat tok saken og ødela alt for meg. Han sendte inn timelister på 40 timer. NPE betalte tror jeg fikk advokathjelp med hvor mye skaden har kostet meg. Ba A opplyse om viktige ting han gjorde aldri noe. NPE beregnet hva jeg skulle få i erstatning. I vedtaket/avslaget står det så mye feil om skaden/saken. Hva gjør jeg nå? Melde advokaten? Ta saken min til retten innen 6 mnd el informere NPE om sviket for å prøve å få saken opp på nytt?

Les mer

Fått høy regning av advokat

19. apr 2023 · spørsmål

Står i et samlivsbrudd. Tapte saken tingretten og må betale alle advokatutgifter i saken. I saksomkostningsoversikten til tingretten meldte min advokat inn mine utgifter på kr 1,1 mill som var betalt fra min side. Motpart meldte inn kr 600 000 + mva, der ble det også inkludert timene i retten. I ettertid har jeg mottatt ny faktura på kr 733 656. Timer og arbeid før og under rettssak! Dette føles feil, er dette etter boka?

Les mer

Advokaten har tatt for mye betalt

27. mar 2023 · spørsmål

Jeg hadde en advokat som skulle vinne en erstatning sak til meg, men det ble bare utgifter til meg. Jeg måtte betale 300 000 kr til han for omkostninger for saka. Jeg har jo fri rettshjelp, så det stemmer ikke at jeg skal betale for den advokaten. Så går det an klage på den advokaten, og få pengene tilbake?

Les mer

Klage på advokat

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg ønsker å klage på en advokat, hvor kan jeg klage?

Les mer

How to write a complaint about a lawyer

27. jan 2023 · artikkel

The complaint should contain a brief and precise description of the issue you are complaining about. The complaint must be about breaches of the Code of Conduct for Lawyers that you believe the lawyer has made while representing you. You can also complain about the lawyer’s fee, for example if you believe the lawyer has […]
Les mer

Klage på advokat etter sak om boligsalg

13. jan 2023 · spørsmål

Grunnlag for klage på advokat? Opprettet sak på erstatningskrav i forbindelse med boligsalg. Kjøper hadde ikke midler til å betale plutselig. Vår advokat gjorde det den skulle i starten, men motpartens advokat svarer ikke. Må betale for hver purring og ga til slutt opp. Er hele tiden jeg som må pushe på i en svært god sak som vi har og dette koster. Siste dialog er nå over 2 år siden. Er det grunnlag for å klage på vår advokat? Skal det være slik at en motpart slipper unna ved å ikke svare?

Les mer

Advokat informerte ikke om at saken var foreldet

24. okt 2022 · spørsmål

Når min advokat har latt min sak om huset gå til foreldelse, og at det ikke mer var noen sak. Dette holdt advokaten skjult for meg i 60 mnd. Når de 60 mnd var over, ba advokaten meg om å signere på en ny oppdragsbekreftelse på nettopp denne saken som ikke eksisterer lengre. Jeg fikk vite at min sak var gått til foreldelse uten å informere meg, uten mitt samtykke. Oppdragsbekreftelsen ble signert, men det var ingen sak for advokat å jobbe på. Straffbart?

Les mer

Advokat har ikke svart på klage

30. sep 2022 · spørsmål

Jeg lurer på saksgangen når en advokat har blitt klaget inn til disiplinærnemnden og ikke avgitt tilsvar innen tidsfrist. Hva skjer da videre?

Les mer

Mistet forsvarer rett før rettssak

29. sep 2022 · spørsmål

Har advokaten min lov å slutte å forsvare meg uten og si ifra til meg? Jeg skulle hatt rettsak i dag men jeg fikk en telefon fra politiet om at jeg ikke har en forsvarer. 2-3mnd siden så møtte jeg han og ble enige med at jeg skulle erkjenne straff og vi hadde en plan sammen. Rettssaken ble utsatt siden jeg ikke har en forsvarer.

Les mer

Advokat – klage på advokat

15. sep 2022 · artikkel

Før du sender inn en klage, anbefales det at du tar kontakt med advokaten. Mange saker kan løses ved at partene snakker sammen. Om du likevel ønsker å klage, må det gjøres via Advokatklageordningen.no. Din klage vil da behandles av Disiplinærnemnden for advokater. Klageordningen er gratis og elektronisk. Du finner mal på klage her. Hva […]
Les mer

Advokatetikk – krav til advokatens etikk

05. aug 2015 · artikkel

Nedenfor finner du en gjennomgang av noen av de mest sentrale punktene i advokatenes etiske regler. Mener du at advokaten din har brutt de etiske reglene kan du klage. Les Regler for god advokatskikk i sin helhet.  Dersom du vil vite mer om klagemulighetene, gå til artikkelen Klage på advokat. Advokatens uavhengighet Når du har […]
Les mer