Nakkeslengskade – mange tvister om nakkeslengskader

Oppdatert: 30.05.2017 Emner:

Problemet med nakkeslengskader er at symptomene varierer sterkt fra person til person. Dette er en av årsakene til at det er vanskelig å stille en sikker diagnose. Det er også store individuelle forskjeller når det gjelder graden av uførhet og hvilken behandling som faktisk hjelper på en nakkeslengskade.

De viktigste kriteriene for å få erstatning etter en nakkeslengskade er følgende:

  • Det må foreligge en akutt skade eller sykdom 72 timer etter ulykken.
  • Sykdommen må ha vart over tid. Det betyr i praksis at den skadede har fått smerter eller plager umiddelbart etter ulykken, og at disse smertene har vedvart. På fagspråket omtales dette som brosymptomer.
  • Ulykken må være årsak til sykdommen.
  • Det må være sannsynlig at kreftene i kollisjonen har vært sterke nok til å forårsake en nakkeslengskade.

Vanlige konflikter etter nakkeslengskader

Advokater med erfaring fra personskader forteller at det ofte oppstår tvister om bevis, erstatning og erstatningsutmåling etter nakkeslengskader.

I mange tilfeller oppstår det diskusjon om det foreligger såkalte brosymptomer, og dermed om trafikkulykken var den eneste årsaken til nakkeslengskaden. Hvis du ikke har vært ofte nok hos lege/behandler, og kan dokumentere at skaden oppstod i ulykken og har vedvart i tiden etterpå, kan det være vanskelig å få erstatning.

Forsikringsselskapene vil kunne reise tvil om hvorvidt kollisjonen har vært så kraftig at det er sannsynlig at den forårsaket en personskade. Diskusjonen på dette punktet handler i praksis om skadene på bilen tilsier at det kan ha oppstått en skade.

Et annet typisk problemområde ved nakkeslengskader er hvilke behandlingsutgifter som dekkes av forsikringen. Den som er skadet, vil som regel forsøke flere ulike behandlingsalternativer for å få hjelp til å lindre smerter og plager. Forsikringsselskapene stiller ofte spørsmål om behandlingen var nødvendig, og om den gir varig effekt.

Du finner advokater med kompetanse på personskader på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: