Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sven Knagenhjelm

Advokat Sven Knagenhjelm

Allmennadvokat, Møterett Høyesterett

Bevilling siden 1985

Spesialområder:

Fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, reguleringsspørsmål og ekspropriasjon. Er fast advokat for Det frivillige Skyttervesen

Finn Linde Eriksen

Codex Advokat Oslo AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Spesialområder:

www.codex.no
www.eiendomsadvokater.no
www.personskadeadvokater.no