Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bengt Haadem Hoff

Elden Advokatfirma AS

Mine spesialistområder er arbeidsrett, erstatningsrett, eiendom, entreprise og kontraktsrett. Jeg har lang og bred erfaring med forhandlinger og prosedyre i slike saker, og vektlegger høy faglig kvalitet og personlig oppfølging i alle saker.

Therese Lohne Boehlke

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Spesialområder:

Boehlke har lang erfaring som advokat og har arbeidet særlig med erstatning, forsikring og personskade. Hun har også omfattende prosedyreerfaring på dette området. Boehlke arbeider også med juridiske rettigheter knyttet til helse og velferdsrett. Hun påtar seg også oppdrag arbeid innenfor andre juridiske områder som arbeidsrett, avtale- og kjøpsrett, arv og ektefelleskifte mm.