Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Helge Stian Gasser

Advokatene i Lykkeberg

Har tysk bakgrunn og behersker språket flytende. Studiekompetanse fra Tyskland, og en rekke kontakter i det juridiske miljø, bl.a. som følge av medlemskap i Tysk-Nordisk Juristforening.

Hilde Elisabeth Jæger

Advokat Hilde Jæger AS

Min erfaring medfører at jeg er velkjent med strafferettspleien, og herunder forsvarerrollen og rollen som bistandsadvokat. Til orientering har jeg hatt flere forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for tingretter på Østlandet,og Borgarting lagmannsrett, både i saker der retten settes som meddomsrett og med lagrette.

Jeg forstår viktigheten av å være tilgjengelig for klienten. Jeg er fleksibel, løsningsorientert og har meget stor arbeidskapasitet.

Therese Lohne Boehlke

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Spesialområder:

Boehlke har lang erfaring som advokat og har arbeidet særlig med erstatning, forsikring og personskade. Hun har også omfattende prosedyreerfaring på dette området. Boehlke arbeider også med juridiske rettigheter knyttet til helse og velferdsrett. Hun påtar seg også oppdrag arbeid innenfor andre juridiske områder som arbeidsrett, avtale- og kjøpsrett, arv og ektefelleskifte mm.

Roald Marcelius Engeness

Advokat Roald M. Engeness

Jeg er opptatt av å holde meg faglig a jour. I denne forbindelse har jeg bl. a. stor nytte av at jeg gjennom mange år har vært og er sensor i arbeidsrett og sjørett ved Universitetet i Oslo. Dette er fag som jeg også deltar på kurs i, også som foreleser.