Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thomas Chr. Jarning

Harris Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1994

Innløsning av festetomter, ekspropriasjonsaker,
utbyggingskontrakter,
konkurs,
offentlig skifte,
forvaltningsrett
forkjøpsretter og løsningsretter

Synnøve Slaatsveen

Advokatgården Munkegata DA

Jeg har spesialfag menneskerettigheter fra embetsstudiet og har skrevet klage til EMD i en straffesak, med påstand om brudd på art 3, 5, 6 og 8. Har undervist på Folkeuniversitetet i Trondheim i Barnerett.
Har omfattende erfaring med barnevern og straffesaker, samt barnerett og samlivsbrudd.