Advokat har fakturert for møte det ikke skulle faktureres for

Publisert: 09.11.2023

Vår advokat avholdt et møte i forbindelse med en byggesak som ikke vedkom oppdraget vi hadde med advokaten. Vi fikk bekreftet at vi ikke ville bli fakturert for møtet. I ettertid blir vi fakturert for nesten kr 30 000 for forberedelser til møtet, skriving av møtereferat, etterarbeide i forbindelse med møtet. Vi klager skriftlig til advokaten og mener at vi ikke skal dekke nevnte utgifter da vi ikke skulle faktureres for avholdte møte. Advokaten svarer ikke på klagen.

Svar:

Så lenge møtet ikke vedkom advokatens oppdrag for dere synes det ikke naturlig at dere skal betale for arbeid knyttet til møtet så lenge dette ikke var avklart med dere. Så lenge dere har bestridt klagen kan ikke fakturaen sendes til inkasso og advokaten må eventuelt bringe saken inn for forliksrådet for kreve betaling. Jeg vil derfor anbefale dere å bare avvente hva advokaten gjør. Dersom dere allerede har betalt salæret kan dere sende klage til disiplinærnemnda for advokater. Dere kan sende klage og lese mer om ordningen her: https://advokatklageordningen.no/#/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: