Advokatens habilitet

Publisert: 30.01.2024

Når et advokatfirma i en konflikt har unnlatt å ta et oppdrag for en part, med begrunnelse i inhabilitet og nærere relasjoner til motparten, kan da samme advokatfirma hevde å være habil når oppdraget i stedet kommer fra motparten?

Svar:

Det er ikke en klar konklusjon på et slikt generelt spørsmål. Det må vurderes konkret i det aktuelle tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: