Advokathjelp til ukrainsk flyktning

Publisert: 11.10.2023

En av våre bosatte flyktninger fra Ukraina trenger å snakke med en advokat på ukrainsk eller russisk i forbindelse med en sivilsak / samlivsbrudd. Politiet har vært litt involvert, og de mener at vedkommende må snakke med en advokat. Kan dette være noe som dere kan hjelpe vedkommende med? Det er ønsket en gratis konsultasjon.

Svar:

Saker om samlivsbrudd dekkes av fritt rettsråd (fri rettshjelp i saker utenfor domstolen), dersom klienten har brutto inntekt under kr 350.000,- og netto formue under kr 150.000,- (inntekts- og formuesgrenser pr okt 2023). Den advokaten man velger, og som påtar seg oppdraget, - søker da om fritt rettsråd fra Statsforvalteren, og bestiller tolk om nødvendig. Egenandelen er kr 1.180,- (pr oktober 2023) dersom klientens inntekt er over kr 100.000,- men under kr 350.000,-. Mer enn en time bistand er dekket dersom fritt rettsråd innvilges. Dersom saken gjelder vurdering av anmeldelse for mishandling i nære relasjoner, er det ingen egenandel.

Dersom vedkommende bor i Oslo-området, kan rettshjelpstiltaket Kontoret for fri rettshjelp i Storgata 19 kontaktes for noe advokatbistand uten kostnad. Pr oktober 2023 arbeider det også en russiskspråklig advokat der.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: