Anklaget for mobbing av sjefen

Publisert: 30.01.2024

Jeg og en kollega ble kalt inn på møte som vi ikke fikk beskjed om hva gjaldt før vi var på møtet. Det hadde tydeligvis vært ansatte som mente at vi mobbet andre ansatte, uten noen eksempler eller navn. Vi ba om å få høre hendelser og et nytt møte med da tidligere restaurantsjef og fikk høre av tillitsvalg at vi var sjefete. Det var alt de hadde å komme med. Mitt spørsmål er om dette er lov? Da dette går utover psyken min og hun andre har sluttet her. De gjorde ingenting videre med saken.

Svar:

Arbeidsgiver har ansvar for det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Hvis dette ansvaret misligholdes, så kan arbeidsgiver holdes ansvarlig for følgene om det medfører skade eller tap for ansatte. En kan henvende seg til Arbeidstilsynet med en slik sak. I et alvorlig tilfelle, kan det også kreves erstatning. I en slik sak vil mye avhenge av beviset for hva arbeidsgiver har misligholdt. Siden dere er to ansatte som dette gjelder, vil dere kunne være bevis for hverandre, som kan gjøre deres tilfelle lettere å forfølge enn for en enkeltansatt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: