Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Maria Hessen Jacobsen

Elden Advokatfirma AS – Bergen

Arbeider primært med strafferett og prosedyre for domstolene, men tar saker innenfor et bredt saksfelt.
Fordypning i internasjonal strafferett og spesialfelt innenfor menneskerettigheter, straffeprosess og strafferett. Medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Medlem av det sentrale arresttilsynet. Styremedlem i Stiftelsen Wayback, med bakgrunn som leder for Jussgruppen Wayback.
Medlem ECBA (European Criminal Bar Association), Rettspolitisk Forening og Norsk forening for kriminal reform (KROM).

Heidi Brandt

Advokat24 AS

Særlig kompetanse i alle deler av utlendingslovgivningen med landkunnskap med vekt på deler av Asia og midtøsten.

Bred forvaltningserfaring

Kristin Fagerheim Hammervik

Advokatfirmaet AGA AS

Fast bistandsadvokat for Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har i tillegg arbeidet med arbeidsrett og tilliggende fagområder siden 1995. Har fullført meklingskurs gjennom Den Norske Advokatforening, i tillegg til mange års erfaring som forhandlingsleder ifm ulike tariffrevisjoner, herunder mekling hos Riksmeklingsmannen.

Terje Gerhard Andersen

Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL)

Arbeider bredt innenfor det arbeidsrettslige område, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, individuell og kollektiv arbeidsrett. Benyttes jevnlig til kurs og undervisningsoppdrag innenfor arbeidsrett.

Irene Hagen

ADI Advokater AS

Irene Hagen har særlig kompetanse innen personvern, arbeidslivets rettsforhold, forvaltningsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hagen har spesialisert seg innen mekling og forhandling, og har et særlig fokus på en god dialog og å forsøke å finne den beste løsningen for deg.