Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ada Cathrine Høst Mytting

Advokatfirmaet Mageli ANS

Advokat med lang erfaring i konfliktløsning innenfor familieretten og fast eiendomsrettsforhold. Vi bistår både i saker der partene ønsker å engasjere felles advokat samt saker der man ønsker egen representasjon.

Mekling er ofte et veldig godt alternativ i familiesaker. Utgiftene blir ofte lavere ved at man benytter felles advokat som mekler, og man er i større grad med på å forme løsningen enn hva man er gjennom rettsapparatet.

http://www.mageli.no/Medarbeidere/Hamar/Ada-Cathrine-Thjoemoee

Ida Brabrand

Brækhus Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2014

Jeg yter bistand ved foreldretvister, oppgjør etter samlivsbrudd, opprettelse av testament, fremtidsfullmakt og ektepakt. Jeg bistår også arbeidstakere og arbeidsgivere med forhandlinger og prosessoppdrag innen arbeidsrettslige temaer. I tillegg til master i Rettsvitenskap fra UiO har jeg bachelor i journalistikk fra Journalisthøyskolen i Oslo og Volda, og 5 års arbeidserfaring fra tv og radio. Jeg har særskilt kompetanse innen presserett, medienes ytringsfrihet og personvern. Jeg holder jevnlig foredrag.

Mari Vindedal

Homble Olsby Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2019

Mari Vindedal er spesialisert i arbeidsrett, og tar på seg oppdrag knyttet til blant annet arbeidsavtaler, oppsigelser, nedbemanning og arbeidsmiljø. I tillegg arbeider hun med personvern/GDPR, prosedyre og generell forretningsjuss. Hun har fra tidligere omfattende prosesserfaring som politiadvokat og dommerfullmektig, samt erfaring fra lovgivningsarbeid.

Kjell M. Brygfjeld

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Jeg har særskilt kompetanse innenfor petroleumsjuridiske tema etter å ha arbeidet i oljeindustrien i 10 år. Jeg arbeider for tiden mye med arbeidsrettslige tema, vd.s oppsigelse og avskjed, men også i forbidnelse med mobbing og trakassering i erbeidslivet.