Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jan Inge Thesen

Advokatfirmaet Robertsen AS

Jeg er verdens beste advokat! Jeg endrer mer tekst. Noen ganger endrer jeg tekst på Mac i stedet for PC.

Håvard L. Bjørnstad

Codex Advokat Oslo AS

Erfaring fra arbeidsgiversiden i offentlig og privat sektor. Fagforeningsadvokat i fem år. Egen advokatpraksis i syv år.

Gjennom egen advokatpraksis og i nåværende stilling i som advokat/ partner i Codex Advokat Oslo AS; spesialisert på arbeidsrett og erstatningsrett/ forsikringsrett med fokus på personskader.

Nettsider:
www.arbeidsrettsadvokater.no
www.personskadeadvokater.no
www.codex.no