Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Emily Krokann

Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Jeg har en mastergrad i barnerett. Masteroppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Etter endte studier jobbet jeg som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt. Deretter har jeg jobbet som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen.

Jeg har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, arve- og familierett, straffegjennomføring og barnerett. Jeg påtar meg også saker innenfor andre rettsområder.

Anders Venemyr

Advokatfirma Compliancepartner AS/ v Sandvika Advokatkontor DA

AV arbeider som forretningsadvokat, med særlig fokus på antikorrupsjons- og compliancerådgivning. Han har også gjennomført en rekke granskinger, særlig ifm varslingsoppdrag.
Videre har han også arbeidet som konsernadvokat og linjeansvarlig i kommersielle virksomheter. Han har flere klienter, (organisasjoner m.m.) hvor det gis løpende bistand og rådgivning om antikorrupsjon/compliance/konkurranse/miljørettslige forhold. I tillegg gis det bistand om IKT kriminalitet og personvern.