Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1994

Barnevernsaker.
Menneskerettigheter.
Barnefordelingssaker.
Erstatningssaker ifm ulike overgrep fra det offentlige mot enkeltpersoner.
Boligsaker.
Trygdesaker.
Fri rettshjelp.
Timepris: normalt den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats.

Geir Hovland

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Bred prosedyreerfaring, med særlig vekt på arbeidsrett, arv- og skifterett og barnerett.

Carl Aasland Jerstad

Haver Advokatfirma AS

prosedyre, Mastergrad i EU rett fra King`s College 1996

Thomas Roander

Advokatfirmaet Roander & Co AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2006

Advokatfirmaet har spesialisert seg på personskadeerstatningssaker, og har spesiell kompetanse på pasientskadesaker.