Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Arild Karlsen

Advokat Arild Karlsen

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1980

Bred forhandlings- og prosedyreerfaring
innenfor de angitte spesialfeltene

Sigrun Sagedahl

Projure Advokatfirma AS

Hovedarbeidsområde : arbeidsrett og
selskapsrett. Erfaring fra flere faktaundersøkelser

God kjennskap til maritim industri, oljeleverandør/oljeservice bransjen

Flere styreverv

Thomas Lidal Jamne

Pretor Advokat AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Bistår primært selskap og organisasjoner innenenfor det generelle forretningsjuridiske området med hovedvekt på transaksjoner, arbeidsrett, prosedyre og fast eiendom

Tor Anthon Christiansen

SANDS Advokatfirma DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2002

Christiansen er tilknyttet firmaets avdelinger for hhv. bygg og anlegg og arbeidsliv, og arbeider i hovedsak med entreprisekontrakter, fast eiendom, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, kontrakter, arbeidsrett, erstatning og prosedyre for domstolene. Christiansen har bakgrunn som dommerflm./kst. tingrettsdommer, og har erfaring som voldgiftsdommer.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995

Ada Cathrine Høst Mytting

Advokatfirmaet Mageli DA

Advokat med lang erfaring i konfliktløsning innenfor familieretten og fast eiendomsrettsforhold. Vi bistår både i saker der partene ønsker å engasjere felles advokat samt saker der man ønsker egen representasjon.

Mekling er ofte et veldig godt alternativ i familiesaker. Utgiftene blir ofte lavere ved at man benytter felles advokat som mekler, og man er i større grad med på å forme løsningen enn hva man er gjennom rettsapparatet.

http://www.mageli.no/Medarbeidere/Hamar/Ada-Cathrine-Thjoemoee