Ansatt har udokumentert fravær fra jobb

Publisert: 08.02.2024
Emneord:

Ansatt har fått barn, og den ansatte ga beskjed om at han skulle ha 14 dager fri når kone og barn kommer hjem. Dagen fra barnet ble født dukket han ikke opp på jobb og siden har vi ikke sett den ansatte. Er dette grunnlag nok for oppsigelse?

Svar:

For å kunne si opp en ansatt kreves saklig grunn. Terskelen er høy, og det må kunne vises til gode grunner. Ulovlig fravær fra jobb kan være en slik saklig grunn. Men om det er grunnlag for oppsigelse i det tilfellet du beskriver kommer blant annet an på hvor lenge den ansatte har vært ulovlig fraværende. Hvis det skal gis oppsigelse for ulovlig fravær er det viktig at arbeidsgiver undersøker om det kan finnes en forklaring som gjør fraværet mindre alvorlig enn det kanskje fremstår som. Den ansatte bør derfor i første omgang innkalles til drøftelsesmøte. Hvis det viser seg at vedkommende har hatt ulovlig fravær, skal det i utgangspunktet ikke langt fravær til før det kan gi grunnlag for oppsigelse. Hvis du ønsker en vurdering av en advokat, kan du for eksempel ta kontakt med den advokatvakten som ligger nærmest der du bor. Mer informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: