Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Inge Borgersen

Advokatene Borgersen & Steinsvåg AS

Vi har spesiell kompetanse og erfaring med skifte av dødsbo både som bostyrer for tingrett i offentlige skifter og også som fullmektig for privat skifte.

Morten Berg

Advokatfirmaet NOVA DA

Morten Berg har erfaring fra offentlig forvaltning, undervisning, domstolene og påtalemyndigheten, og har i perioden 1998 - 2016 vært tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett.
Spesielle kompetanseområder er kontrakter, arbeidsrett, insolvens og restrukturering, selskaper og stiftelser, og prosess for domstolene.