Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Robert Antonsen

Advokatfirmaet Grindstad & CO ANS

Særskilt kompetanse innen arbeidsrett, fast eiendom, straff og bistand, transportrett; lov om veifraktavtaler, cmr, samt tvister om tyngre kjøretøy.

Gunn-Mari Kjølberg

Advokat Gunn-Mari Kjølberg AS

Godkjent advokatmekler. Samarbeidsadvokat til flere organisasjoner. Prosedyre. Prosederer barnevernsaker både for offentlig og privat part. Forfatter av boken Barnefordelingstvister. Fagbokforlaget 2006

Sondre Leiros

Advokatene Leiros & Olsen AS

Sondre fullførte master i rettsvitenskap ved UIT våren 2020. Han hadde selskapsrett og arbeidsrett som spesialfag, og skrev masteroppgave om anskaffelsesrett.

Sondre har jobbet i firmaet siden 2011, ved siden av studier og politiske verv. Han begynte som advokatfullmektig i 2020, og fikk advokatbevilling i januar 2023.

Sondre har sine hovedarbeidsområder innenfor rettsområdene kontrakt, erstatning, forsikring, trygd, entreprise og arbeid. Han har verv som NAF-advokat for Tromsø-regionen.

Martin Dyb

Advokatfirmaet Judicia DA

Advokat Martin Dyb bistår næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av fagfelt.

Han bistår på rettsområder som personopplysningsrett, selskapsrett og transaksjoner (due diligence), entreprise og fast eiendom, erstatningsrett, arbeidsrett, offentlig rett og strafferett. Dyb har god prosesserfaring og går jevnlig i retten, både i sivile saker og straffesaker.

Dyb har spesialisert seg på personopplysningsrett.