Hilde Elisabeth Jæger

Advokat Hilde Jæger AS

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Min erfaring medfører at jeg er velkjent med strafferettspleien, og herunder forsvarerrollen og rollen som bistandsadvokat. Til orientering har jeg hatt flere forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for tingretter på Østlandet,og Borgarting lagmannsrett, både i saker der retten settes som meddomsrett og med lagrette.

Jeg forstår viktigheten av å være tilgjengelig for klienten. Jeg er fleksibel, løsningsorientert og har meget stor arbeidskapasitet.

Tor Henning Rustan Knudsen

KPMG Law Advokatfirma AS

Advokat med møterett for Høyesterett. Mye erfaring innen prosedyre for alle domstoler, herunder ca 15 saker for Høyesterett. Bistår klienter innen det forretningsjuridiske tjenesteområdet og har i tillegg særlig kompetanse innen antikorrupsjon, compliance, gransking og strafferett. Har tidligere jobbet flere år i påtalemyndigheten, blant annet ved Riksadvokatembetet.