Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Einar Drægebø

Harris Advokatfirma AS

Yrkeserfaring bl.a. som polititjenestemann og dommerfullmektig Bred erfaring fra etterforskingsledelse og internasjonalt politisamarbeid. Yrkeserfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Har vært politimester og arbeidsgiver for 250 ansatte. Har vært lokal og sentral tillitsvalgt. Forhandlingserfaring.

Medlem og leder av offentlige granskingskommisjoner.

Flere styreverv.

Leder Spesialenheten for politisaker i region vest-Norge

Er oppnevnt av Bergen byfogdembete som bostyrer ved felleseieskifte.

Lars Tarjei Berntsen

Advokatfirmaet Berngaard AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Særskilt kompetanse innen bygge- og it-kontakter.

Finn Erik Torall

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1985

Særskilt kompetanse i forhold til erstatningssaker ved yrkesskader,rettsvern i forhold til design,domenenavn,varemerker,patenter,
opphavsrettigheter og retten til foretaksnavn. Videre også særskilt kompetanseogså innen forhandling av avtaler og innen markedsføringsrett og konkurranserett.

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.