Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kjell M. Brygfjeld

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Jeg har særskilt kompetanse innenfor petroleumsjuridiske tema etter å ha arbeidet i oljeindustrien i 10 år. Jeg arbeider for tiden mye med arbeidsrettslige tema, vd.s oppsigelse og avskjed, men også i forbidnelse med mobbing og trakassering i erbeidslivet.

Claus Brynildsen

Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA

Møterett for Høyesterett. Tidligere praksis som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Opparbeidet kompetanse som kan benyttes til voldgiftsoppdrag.

Sindre Reimers Rising

Elden Advokatfirma AS

Tospråklig oppvokst: Snakker og skriver tysk flytende. Juridisk utdannelse fra (LLM) fra Freiburg i Tyskland i tillegg til den norske utdannelsen (Cand. Jur.) Lang erfaring med tyske klienter.

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1986

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no