Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Dyb

Advokatfirmaet Judicia DA

Advokat Martin Dyb bistår næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av fagfelt.

Han bistår på rettsområder som personopplysningsrett, selskapsrett og transaksjoner (due diligence), entreprise og fast eiendom, erstatningsrett, arbeidsrett, offentlig rett og strafferett. Dyb har god prosesserfaring og går jevnlig i retten, både i sivile saker og straffesaker.

Dyb har spesialisert seg på personopplysningsrett.

Bård Bergem Hauger

Advokat Bård B. Hauger

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Advokat Bård B. Hauger er en av advokatene i advokatfellesskapet Advokatene på Jeløy. Jeg arbeider mest innen fast eiendoms rettsforhold, herunder, boligrett (lov om leie, eierseksjoner, aksjeleiligheter og borettslag) , plan- og bygningsrett, entrepriserett, odelsrett, ekspropriasjonsrett og spørsmål etter avhendingslovgivningen.

Jeg har også flere års erfaring med regelverk for offentlig forvaltning,herunder alminnelig forvaltningsrett, offentlighet, personvern, og opplæringslova.