Arkivering og innsyn i referat fra dialogmøte

Publisert: 12.01.2022
Emneord:

Etter dialogmøte med NAV, min arbeidsgiver og min lege ble det skrevet et referat av NAV-veileder. I det referatet er det beskrevet detaljert min sykdom, samt navnet på mitt behandlingssted. Dette referatet ble arkivert i min personalmappe på min arbeidsplass. Det er flere enn min nærmeste leder som har tilgang til min personalmappe. Dette gjelder blant annet ansatte på dokumentkontoret og i HR-avdeling. Jeg synes det er problematisk at disse opplysningene ligger såpass åpent. Er dette lovlig?

Svar:

Det er kun de medarbeiderne i virksomheten som har et tjenstlig behov, som skal ha tilgang til dine personopplysninger. Det betyr at medarbeidere som ikke har en saklig grunn til å se opplysningene, heller ikke skal ha tilgang. Når det gjelder helseopplysninger er det som utgangspunkt forbudt å lagre i personalmappen. Det finnes imidlertid unntak fra forbudet. Et av unntakene er at oppbevaringen er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. HR-avdelingen kan kanskje sies å ha et tjenstlig behov for tilgang for oppfølgning under sykemeldingen. Dokumentkontoret derimot vil, etter mitt skjønn, ikke ha behov for et slikt innsyn og deres innsyn kan dermed være i strid med personvernregelverket.

Del denne artikkelen: