Avkall på arv etter gjennomført skifte

Publisert: 21.06.2024
Emneord:

Vi er seks personer som har gjennomført skifte og fått overført skjøte på festet tomt. En vil nå gi avkall på arv. Hun har ingen livsarvinger. Hvordan formaliserer vi dette?

Svar:

Hvis skiftet er gjennomført, og han har fått overskjøtet til seg som arving, kan det høres ut som om det er for sent å gi avkall på arv. Arven hennes vil i så fall bli fordelt som om hun var død. Men det er ingenting i veien for at hun gir dette i gave. Det må da overskjøtes på nytt, og kanskje ny dokumentavgift, men det må vurderes konkret hvordan det er best å gå fram her.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: