Per Kristian Hansen

Advokat Per Kristian Hansen

Godkjent megler av Den Norske Advokatforening.
Lang prosedyreerfaring fra såvel straffesaker som sivile saker.

Morten Dragvik Elvevoll

Advokatfirmaet Finn AS

Har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, salg av håndverkertjenester, seksjonering av boliger og næringseiendommer, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, ekspropriasjon m.m. Har tilsvarende erfaring innen arv og skifte, samliv og samlivbrudd, herunder blant annet bistand ifm. deling av fellesbo, samt innenfor barne- og familieretten.

Håkon Malm

Advokat Håkon Malm

Allmennadvokat

Bevilling siden 1998

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, arve- og familierett, erstatningsrett, arbeidsrett,dødsboskifte, testamenter/samboeravtaler, samt saker etter rettshelploven, herunder forretningsjuridiske emner innnenfor kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, erstatning m.v.

Ole Halvard Bondahl

Advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1986

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no