Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Grete Opshaug

Advokatfirmaet Opshaug DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1991

Meklingsbevilling fra fylkesmannen i saker etter barneloven og ekteskapsloven.
Godkjent advokatmekler.
Barnerett som spesialfag.