Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Fredrik Astrup Borch

Langseth Advokatfirma DA

Advokat siden 1989. Tidligere partner i Advokatfirmaet Selmer DA.
Borch har i stor utstrekning arbeidet med:
- Forretningsjuridiske spørsmål tilknyttet aksjeselskaper og personlige foretak, selskapsrett og kontraktsrett, selskapsetableringer, kjøp og salg av virksomheter, mv. Erfaring som styreleder/styremedlem.
- Fast eiendom, bl a kjøp og salg, mangelssaker, eiendomsutvikling, reguleringsspørsmål og leieforhold.
- Konkurs- og gjeldssaker, 15 års erfaring som bostyrer.
- Arbeidsrettslige spørsmål