Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lars Martin Ramsland

STOKKELAND – ADVOKAT DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2000

Utdannet lærer med spesialpedagogisk og sosialpedagogisk tilleggsutdanning. Lang erfaring som lærer og rådgiver i skolen. Prosedyreerfaring i barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, bistandsadvokat, stafferett mm. Flere oppdrag som offentlig oppnevnat bostyrer i dødsbo samt medhjelper ved oppløsing av sameie og tvangssalg av eiendom.

Solveig Ekeberg

Advokatkollegiet Kindem & Co

- Arv og skifte
- Generasjonsskifte
- Samliv og samlivsbrudd
- Kontraktsrett
- Økonomi og pengekravsrett
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Tomtefeste og odelsrett
- Arbeidsrett

Christel Spannow

Advokat Christel Spannow

Arbeid over landegrenser
Innstasjonering til Norge og utstasjonering fra Norge

Even Rønvik

Advokat Even Rønvik AS

Allmennadvokat, Møterett Høyesterett

Bevilling siden 1976

særlig kompetanse innenfor avhending,bustadoppføring og entrepriserett, dessuten tingsrettslige spørsmål så som odelsrett,utmarksspørsmål,vei,sevitutter og fast eiendoms rettsforhold.Videre forvaltningsrett derunder kommunal forvaltning,ekspropriasjons-og bygningsrett.Forøvrig prosedyre oppdrag innenfor de samme områder samt arbeidsrett, strafferett og erstatningsrettslige spørsmål