Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Inger Johanne Reiestad Hansen

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Spesialområder:

Særlig kompetanse innenfor straff,straffeprosess,barnevern og barnerett. Omfattende erfaring som bistandsadvokat.

Trond Sigve Seime Stokka

Advokatfirmaet Nidaros DA

Mange års erfaring og spesialisering innen fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte, kjøp og salg av fast eiendom, tomtefeste, odelsrett og generell avtalerett. Bistår grunneiere over hele landet i saker for jordskifteretten, både ordinære jordskiftesaker og tvistesaker.

Veronica Lorentzen Drivstuen

Advokat Veronica L. Drivstuen AS

Har jobbet 1 1/2 år i Forbrukerrådet. Har vært medlem av Boligtvistnemnda i 1 1/2 år. Medlem av Forbrukerklageutvalget.

Knut-Olaf Skarvang

Deloitte Advokatfirma AS

Knut Skarvang jobber hovedsakelig innenfor forretningsjus og har sitt spesialområde innenfor fast eiendom, avtaler, varemerker, tvister og skatt