Avtale om å dele overskudd fra salg av hus

Publisert: 19.06.2023

Jeg beholder huset og kjøper ut eksmannen til en lav takst vi har blitt enig om. Siden vi har eid huset i 17 år, er det rimelig at vi inngår en avtale som sier at hvis jeg selger huset innen 3 år? 5 år? deler vi overskuddet? Er det noe jeg bør være obs på?

Svar:

Det kan avtales, men det bør nok nyanseres i så fall, slik at din eventuelle nedbetaling av lån i samme periode eller oppgradering av boligen med eventuell verdiøkning, ikke inngår i det som skal deles. Det bør også vurderes om det tilsvarende skal inntas en bestemmelse om fordeling av eventuelt tap i samme periode, samt tas høyde for uførhet og lignende som kan gjøre det krevende økonomisk sett å beholde en bolig eller gjøre det nødvendig å flytte til noe annet som er bedre egnet. En eventuell ny partner som ønsker å kjøpe seg inn, kan også komplisere en slik avtale. Merk også bestemmelsene i skatteloven §§ 9-3 og 9-4.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: