Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Janet Riise

AdvokatCompagniet DA

Spesialkompetanse på fast eiendoms rettsforhold, samt arv, skifte, dødsbo, arbeidsrett og avtalerett,

Marijam Engedahl Vaghefi

Advokatfirmaet Vaghefi AS

Relevant arbeidserfaring

2017 Advokat v. Advokatfirmaet Vaghefi
2016 - 2017 Advokat v. Advokatfirma Shiraz
2015 - 2016 Dommerfullmektig v. Hedmarken tingrett
2012 - 2015 Advokatfullmektig v. Wikborg Rein Advokatfirma
2009 -2012 Stipendiat og traniee ved div. advokatkontorer

Elisabeth Grøndahl

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Prosedyre
Foreldre konflikt
Barnevern.
Saker etter barneloven(barnefordeling).
Barnebortføring.
Bistandsadvokat.
Undervisning