Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Trude Marie Mohn King

Kolbotn Advokatfelleskap Sa

Immaterialrett: opphavsrett, varemerkerett, designrett, markedsføringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett

Mette Loe

Advokat Mette Loe AS

Særlig kompetanse på familierett, herunder skifteoppgjør, arv, og saker etter barneloven. Tilgjengelig og engasjert.

Jannike Kotai

Advokatfirmaet Aasen AS

Advokat Jannike Kotai har bred prosedyreerfaring for både domstol og fylkesnemnd. Hun påtar seg også oppdrag utenfor Oslo.
Timeprisen er kr 1000,- med tillegg av 25 % mva

Hans Vilhelm Haug

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Jeg bistår også som forsvarer i økonomiske straffesaker, samt saker vedrørende veitrafikkloven.