Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sigmund Løkensgard

Advokatene Løkensgard & Røkeberg

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1990

Forøvrig har jeg kompetanse innen kontraktsrett og avtalerett vedr. eiedom, samt husleieloven og avhendingsloven.

I tillegg tar jeg oppdrag innen generell forretningsjus, herunder styreoppdrag.

Lasse Solberg

Advokatfirmaet Judicium DA

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Har for øvrig bred organisasjonserfaring fra blant annet politiske verv og styreverv i private foretak.

Olav Eriksen

Advokatfirmaet Eriksen AS

Kompetanse innenfor strafferett og straffeprosess gjennom langvarig og bred erfaring som forsvarsadvokat i straffesaker både for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Tor Magnus Fagermo

Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold (Søndre Viken), og er lokalisert med kontor i Halden.