Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Michael Kahn

Wedø Kahn advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2008

Særlig kompetanse: Plan- og bygningsrett, verneområder, kulturminner.

Håkon Malm

Advokat Håkon Malm

Allmennadvokat

Bevilling siden 1998

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, arve- og familierett, erstatningsrett, arbeidsrett,dødsboskifte, testamenter/samboeravtaler, samt saker etter rettshelploven, herunder forretningsjuridiske emner innnenfor kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, erstatning m.v.

Gunn-Mari Kjølberg

Advokat Gunn-Mari Kjølberg AS

Godkjent advokatmekler. Samarbeidsadvokat til flere organisasjoner. Prosedyre. Prosederer barnevernsaker både for offentlig og privat part. Forfatter av boken Barnefordelingstvister. Fagbokforlaget 2006

Vegard Furdal Bråstein

Advokatfirma Sekse & Co AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2003

Økonomisk kriminalitet - Tilleggsutdanning fra Politihøyskolen

Kjetil Kvammen

Advokat Kjetil Kvammen

Foretaket har kompetanse innenfor kommunal- og forvaltningsrett samt offentlige anskaffelser.

Arve Røli

Advokat Arve Røli

I tillegg til min juristutdannelse er jeg utdannet diplomøkonom ved handelshøgskolen BI. Utover advokatpraksis har jeg tidligere erfaring fra arbeid i Aetat med blant annet dagpenger og yrkesrettet attføring.