Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Oddvar Lindbekk

Advokatfirmaet Norman & Co ANS

Oddvar Lindbekk er spesialisert innenfor arbeidsliv og prosedyre. Han bistår arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere i saker om oppsigelser, omorganiseringer og kollektive tariffspørsmål. Oddvar har møterett for Høyesterett og har de senere årene blant annet ført arbeidsrettssaker i Høyesterett og Arbeidsretten og jobbet som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten. Oddvar er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Arbeidsrett.

Ali Reza Afshar

Advokatfirmaet Auxilium AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2017

Vi har som mål å levere kvalitet i vårt arbeid og gi tydlige råd slik at du kan være trygg. Førdt i Iran, men bodd i Norge hele livet.