Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Marius Larsen

Advokat Marius Larsen

Bistår private og bedrifter med juridisk rådgivning, forhandlinger, avtaleinngåelse, tvisteløsning og prosedyre i domstolene, mv. Yter "offentlig fri rettshjelp" i regi av Vennesla kommune og "gratis advokatbistand for fagorganiserte" i regi av LO. Jobber i tillegg som sensor for Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder.

Jan Ivar Brataas

Advokatene på Nordstrand AS

Særlig kompetanse i plan- og bygningsrett, avtaleutforming og fast eiendoms rettsforhold generelt.

May Karin Gytre

Advokat May Karin Gytre

Skatt, trygd og arbeidsgiveravgift ved arbeidsopphold i utlandet. Skatt og trygd for utlendinger i Norge, og arbeidsgivers plikter i Norge. EØS og oppholdstillatelse. Innleie av utenlandsk arbeidskraft, forholdet til skatt og trygd i Norge. Skatteavtaler og unngåelse av dobbelskatt. Selskapsetableringer. Fusjon, fisjon, og omdannelse av selskaper. Skatt og regnskapsforståelse. Skatteplanlegging og skatterådgivning. Familie, arv og skifte

Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.