Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Kompetanse innen arv, skifte og arbeidsrett. Har erfaring fra offentlig forvaltning, påtalemyndighet, domstol og advokat. Har tatt etterutdanning i styrekompetane og besitter flere styreverv.

Solveig Ekeberg

Advokat Solveig Ekeberg AS

- Arv og skifte
- Generasjonsskifte
- Samliv og samlivsbrudd
- Kontraktsrett
- Økonomi og pengekravsrett
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Tomtefeste og odelsrett
- Arbeidsrett

Thea W. Totland

Barneadvokatene DA

Hovedvekten av saker jeg har er saker som på ulik måte berører barn; Barnefordeling, barnevern, seksuelle overgrep mot barn. Jeg tar bistandsadvokatoppdrag og har også vært forsvarer for unge i straffesaker. Jeg er godkjent avokatmekler. Jeg har også innehatt verv som megler i konfliktrådet i Oslo og Akershus i fire år. I løpet av disse årene har jeg bidratt til løsning i mange konflikter. I tillegg har jeg jobbet i barneverntjenesten. Dette har gitt meg en særlig innsikt og erfaring i saker som angår barn.

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm