Avtale om fortjeneste på salg av bolig

Publisert: 16.05.2024

Tidligere samboer ønsker en avtale om fortjeneste på et eventuelt salg av bolig innen to år. Hvordan går vi frem her? Er det normalt å avtale en fast prosent av gevinst ved salg? Hvis den som tar over bolig får ny samboer innen to år, vil da eventuell gevinst på salg bli tatt ut i fra den som sitter med boligen?

Svar:

Det er hovedsakelig avtalefrihet ved økonomiske oppgjør etter endt samboerforhold, så her kommer det an på hva dere eventuelt blir enige om. Det er nok ikke spesielt vanlig å avtale det skisserte, men det hender. Det er nok mest aktuelt der den ene strekker seg langt for å la den andre bli sittende igjen med boligen (eksempelvis av hensyn til at barn skal bli boende), og ønsker å prøve å sikre seg mot at gjenboende utnytter rausheten ved raskt å snu seg rundt og selge boligen (og beholde eventuell gevinst alene).

Jeg vil nok anbefale at det innhentes juridisk bistand til de nærmere vilkårene og den konkrete ordlyden i en slik eventuell avtale, - med nærmere konkret vurdering av ulike mulige utfall, samt beregningsmåte og tidsperspektiv/varighet.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: