Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Eilert Eilertsen

Advokat Eilert Eilertsen

Jobbet som bygnings-kart og oppmålingssjef i 5 år. Spesialfag i bygnings og ekspropriasjonsrett. Forvaltningsloven er et særlig kompetanseområde knyttet til denne bakgrunnen.

Erling Opdal

Advokatfirmaet Ræder AS

Driver hovedsakelig en ordinær forretningsjuridisk praksis, derunder inkludert restrukturering og insolvensbehandling