Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Sigmund Løkensgard

Advokatene Løkensgard & Røkeberg

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 1990

Forøvrig har jeg kompetanse innen kontraktsrett og avtalerett vedr. eiedom, samt husleieloven og avhendingsloven.

I tillegg tar jeg oppdrag innen generell forretningsjus, herunder styreoppdrag.

Jan Kaare Tapper

Tapper & Co advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1980

Jan Kaare Tapper har bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske området, både som rådgivende advokat og fra styreverv. Sentrale områder er selskapsrett, bygge- og entrepriserett, offshore- og verkstedkontrakter, generell kontraktsrett, omstruktureringer i næringslivet, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsmegling og eiendomsforvaltning. Jan Kaare Tapper har lang prosedyreerfaring fra tvistesaker for domstolene og fra voldgiftssaker. Han blir også benyttet som dommer ved privat voldgift.

Monica Bryner

Advokatkontoret Fløien AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2001

Lang erfaring med drift av utleie eiendommer - næring/privatpersoner.

Robert Neverdal

Harris Advokatfirma AS

Spesialområde er fast eiendoms rettsforhold. Har bred prosedyreerfaring for domstolene, innenfor flere ulike fagområder. Har møterett for Høyesterett. Se ellers www.harris.no