Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Beate Vesterås

Advokat Beate Vesterås AS

Advokat Beate Vesterås bistår med rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre innen firmaets ulike fagfelt. Firmaet er lokalisert i Oslo men yter bistand over hele landet. Kunder og målgruppe er i hovedsak profesjonelle parter innen entreprise, bygg og anlegg, profesjonsansvar og forsikring. Firmaet bistår også privatpersoner med alminnelig advokatrådgivning innen bl.a arbeidsrett, kontraktsrett eiendomsrett og alminnelig familierett.

Yngve Andersen

Advokatfirma Wigemyr & Co DA

Spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, bygg- og entrepriserett og prosedyre for domstolene.

Morten Persen

Advokatfirma Morten Persen AS

Morten Persen praktiserer som advokat i Oslo og har over 20 års erfaring som jurist og advokat. Morten Persen har tidligere blant annet arbeidet som Juridisk Direktør for Akerkonsernet og advokat i Wikborg & Rein (Oslo og London).

Morten driver nå advokatvirksomheten Nabolagsadvokaten, se www.nabolagsadvokaten.no

"Nabolagsadvokaten er tilgjengelig når det passer for deg – på advokatkontoret på Røa Senter, der du bor eller der du arbeider."