Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Louis Anda

Advokat Louis Anda

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1989

Økon. og adm studier ved Rogaland distriktshøyskole(nå Universitetet i Stavanger)
Juridisk embetseksamen 1987
Påtalemyndigheten
Dommerfullmektig
Undervisning ved Folkeuniversitet, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Volda
Advokat siden 1992

Rune Stenstrøm

Advokatfirmaet Stenstrøm AS

Spesialist i tvisteløsning og prosedyre. Omfattende prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.
Betydelig bransjespesifikk kompetanse.