Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Edelsteen Woll

Advokatfirmaet Melø AS

Jeg bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål og tvister, i og utenfor domstolen. Jeg håndterer også saker knyttet til selskapsrett og fast eiendom, inkludert tvisteløsning/prosedyre.

Ola Magnus Frøysaa

Advokatfirmaet Dehn DA

Jeg yter bistand innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, familie- og arverett, kontraktsrett og arbeidsrett. Mine kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter.

Mitt fokus er å sikre og ivareta klientens interesser og sørge for en enhetlig og effektiv saksbehandling.

Even Berg

Advokatfirmaet Selmer AS

Bred erfaring innen de fleste områder som angår fast eiendom i tillegg til alminnelig kontraktsjuss. Har prosedert en rekke saker innenfor fagfeltene.