Avtale om vederlagsfritt, men ikke tinglyst

Publisert: 08.12.2023

Jeg har en signert avtale om at halve boligen skulle tilfalle meg vederlagsfritt. Denne avtalen er ikke blitt tinglyst eller skjøte overført på meg. Nå står jeg plutselig i et brudd før fristen på to år i avtalen er gått ut. Er kontrakten fortsatt gyldig? Hva skjer med dokumentavgiften? Må jeg fortsatt betale 2,5%?

Svar:

Det er vanskelig å si noe om dette uten å ha sett avtalen, - og uten å vite mer konkret hva avtalen er inngått på grunnlag av, samt hva fristen gjelder, hvilke vilkår avtalen eventuelt inneholder, og hva du ønsker. Jeg vil nok anbefale at du kontakter advokat for bestille en time til nærmere vurdering og konkret rådgivning.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: