Behandlingsansvarlig nekter å utlevere juridisk betenkning

Publisert: 16.02.2024

Når et advokatfirma har gjort en juridisk betenkning knyttet til forhold rundt en person. Den juridiske betenkningen er et betalt oppdrag fra en "behandlingsansvarlig", jmf. personvernforordningen. Kan da "behandlingsansvarlig" nekte utlevering av notatet med den juridiske betenkningen og personopplysningene, med hjemmel i straffeloven §211, uten at slik påberopelse er saklig begrunnelse?

Svar:

Løsningen må baseres på avtaleforholdet som gjelder for oppdraget.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: