Beholder mors nye ektemann arven?

Publisert: 03.01.2022
Emneord:

Mor er gift på ny, ingen felles barn. Fosterforeldre for min eldste sønn. Vi er tre barn av mor. Min søster har fått hytten for en sum, som påstås var under arveavgift /skatt.

1. Er dette lov? 2. Kan han holde mors arv til han dør? 3. Har fosterbarn rett på arv etter fosterforeldre?

Svar:

Å selge eller gi bort hytte til et av barna, er i utgangspunktet lov, så lenge din mor da ikke satt i uskiftet bo, og det er en "reell" overtagelse av eiendommen.

Mors nye ektefelle kan ikke sitte i uskiftet bo, uten samtykke fra hennes barn.

Fosterbarn er ikke arvinger etter loven. Om de skal arve noe, må det bestemmes i testament. Men da har barna rett til pliktdelsarv så det er begrenset hva de kan arve. Pliktdelslarv er 2/3 av verdiene, men kan begrenses til 15 ganger grunnbeløpet for hvert barn.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: