Campingplasseier krever prosent av salg

Publisert: 15.05.2023
Emneord:

Vi har solgt vogn, ISOcamp og alt tilbehør som står på fastplass på campingplass. Ny eier har tatt over allerede. Campinplass eier krever 15 % av salget av alle som selger. Da vi kjøpte vognen og utstyret så ble det ikke signert kontrakt med campingplass på dette. Vi har betalt årlig leie for plassen. Det er allment kjent at campinglass krever 15 %. Kan jeg bestride kravet? Metoden for campingplass er å kaste ut de som bestrider. Men jeg eier jo ikke utstyret som står på plassen lengre?

Svar:

Dette er ikke noe campingplasseier kan kreve uten at det er avtalt. Dette kan fremgå av individuell avtale, standardvilkår dere har signert ifbm. leie at campingplassen e.l. Hvis det ikke foreligger noe slikt avtalegrunnlag vil jeg anbefale deg og bestride kravet. Det vil da være opp til eieren av campingplassen å dokumentere sitt krav og eventuelt bringe saken inn for forliksrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: