Dilemma med dement mann med ny kjæreste

Publisert: 18.02.2022
Emneord:

Saken gjelder et ektepar, hvor mannen har fått en demensdiagnose. Mannen har funnet seg en ny dame, kona vet ingenting. Mannen bor i døgnbemannet bolig. Helsepersonellet rundt mannen er redd for hvordan kona vil reagere dersom hun oppdager dette. Finnes det noen plass i lovverket hvor det står noe om at vi har plikt til å informere kona? Hva er riktig av oss å gjøre? Jeg har fått i oppdrag å prøve å finne ut av dette.

Svar:

Det er ingen rettsregler som regulerer adgangen til å få seg kjæreste selv om man har ektefelle, men jeg vil tro at saken reiser mange juridiske spørsmål rundt rettslig handleevne, retten til privatliv som pasient, taushetsplikt for helsepersonell mv. Som beboer i døgnbemannet bolig er min antakelse at man i stor grad er avhengig av gode omsorgspersoner rundt seg og at man har behov for beskyttelse f.eks. mot utenforstående som eventuelt kan ha økonomisk interesse av et bekjentskap. Mitt råd er å kontakte pasientombudet for nærmere rådgivning i saken.

Del denne artikkelen: