«Dømt» av forliksrådet til å betale for arbeid som i utgangspunkt var en avtale om gjenytelse av tjenester.

Publisert: 07.05.2024
Emneord:

Jeg er blitt "dømt" av forliksrådet til å betale for arbeid som i utgangspunkt var en avtale om gjenytelse av tjenester. Der den andre parten trakk seg fra avtalen og forlangte penger for jobben, etter en privat faktura. (uten foretaksnr, mva eller skatt.) Den andre parten er uføretrygdet og ikke i jobb. Jeg stiller derfor spørsmål om dette er lov eller om dette er avtalebrudd? Og om jeg betalte? Vil ikke dette være innleid svart arbeid? Avtalen var gjenytelse, men ikke satt tid for.

Svar:

Dette blir et litt for komplekst spørsmål til å kunne svare ut kort og kun basert på de opplysningene som fremkommer her. Jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat som kan vurdere forliksdommen som foreligger og veilede deg på om det er verdt å bringe saken videre inn for tingretten. Dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen fristen for å gjøre dette utløper så vil dommen fra forliksrådet uansett bli rettskraftig og du plikter da å oppfylle dommen.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: