Dømt ulikt i straffesak og sivilsak

Publisert: 22.05.2023
Emneord:

Jeg fikk 10 000 i saksomkostninger og 2 år uten å sone pga saken det gjaldt så ble det bevist att det var ett uhell, og saken avsluttet i 2010. Men i 2013 ble jeg dømt enda en gang, 1,3mill fra Gjensidige Forsikring og har betalt ca 600 000 + til nå min advokat burde vel opplyse meg om dette. Nei, aldri jeg har klaget til han, men aldri har han tatt tak i saken. Så nu er livet absolutt alt gått helt gale. Hvordan skal jeg gjøre det som må til for livet er blitt ødelagt.

Svar:

Det kan høres ut som at det her er snakk om en straffesak og en sivilsak (ovenfor Gjensidige). Da det i norsk rett kreves bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil om man skal dømmes i en straffesak, mens det kun kreves sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 % sannsynlighet) for å bli dømt i en sivil sak knyttet til det samme saksforholdet, så kan resultatet fra de rettslige prosessene bli forskjellig. Hvis du mener at advokaten din har opptrådt i strid med god advokatskikk eller har krevd for høyt salær kan du klage til disiplinærnemnden for advokater. Det kan du lese mer om her: https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: