Eiendom og overdragelse av eierskapet

Publisert: 07.05.2024
Emneord:

Et spørsmål: Vi, min samboer og jeg, eier et par eiendommer sammen. Vi ønsker å sette hele eierskapet over på den ene parten. Vi har gjeld på eiendommene, som vi begge hefter for. Er dette da mulig, og hvordan gjøres i så fall dette?

Svar:

Eierskapet og gjelden er to forskjellige rettslige forhold. Hvem som i realiteten er eier kommer an på hva som er avtalt mellom dere. Dette kan fastsettes i en samboeravtale. Denne skal legges til grunn ved et brudd mellom dere og normalt sett også ved dødsfall (forutsatt at overføringen til den ene parten også har hatt realitetsbetydning mens dere er i live, f.eks. ved at den som eier eiendommene også dekker kostnadene knyttet til disse/har vedlikeholdsansvar/får inntektene fra de etc.). Dersom overføringen skal ha betydning for kreditorer så må eiendommen også overskjøtes/tinglyses på den av dere som skal eie eiendommen. Dette gjøres ved å sende inn et skjøte som dokumenterer overdragelsen. Det vil da påløpe dokumentavgift på den andelen som overføres.

Når det gjelder gjelden så er dette et forhold mellom dere internt ifht. hvem som skal betale den, også dette kan reguleres i en samboeravtale. Når det gjelder hvem som er ansvarlig(e) ovenfor banken så er det et avtaleforhold mellom banken. Skal dette endres må det aksepteres av banken, eller det må tas opp nytt låne på nye vilkår og innfri den gamle gjelden.

Generelt vil jeg anbefale at dere bestiller en time for veiledning rundt dette hos en advokat slik at dere finner den løsningen som i størst mulig grad sikrer de rettsvirkningene dere ønsker å oppnå.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: