Eks nekter tilgang på midler i felles firma

Publisert: 01.06.2023
Emneord:

Min tidligere samboer og jeg eier et firma 50/50. Firmaet har vært under avvikling siden 2016, men min eks står fortsatt som daglig leder/styreleder og har signaturrett. Vi solgte i fjor hoveddelen av firmaet. Min eks overførte oppgjøret til en konto som jeg blir nektet adgang til. Jeg blir også nektet tilgang til detaljer i regnskapet. Min eks mener at jeg skylder ham penger etter samlivsbruddet, og bruker således firmaet som "gissel". Er dette virkelig lov? Hva gjør jeg for å få ut min andel?

Svar:

Du skriver ikke noe om hvilken rolle du har i firmaet og hvordan firmaet er organisert. Heller ikke hvorvidt det er eiendeler fra firmaet som er solgt eller aksjene. Det er derfor litt vanskelig å svare godt på gitt spørsmål. Legger man til grunn at dette er et AS og det er aksjene dine som er overdratt så vil ditt krav ovenfor samboer være et privatrettslig krav om utbetaling av pengene han har fått utbetalt for aksjene. Du må da fremme et skriftlig krav om å få dette utbetalt, og deretter bringe saken inn for retten/forliksrådet. Siden din eks knytter dette til et motkrav ifht. deres samboerskap så vil jeg anbefale deg å kontakte advokat for å vurdere om din eks har rett ifht. sitt krav, slik at dere eventuelt kan komme til en helhetlig løsning i saken.

Dersom du fortsatt sitter som eier av aksjene i selskapet og det er eiendeler i selskapet som er solgt så har du ikke krav på å få noen andel av dette da dette er verdier som tilhører selskapet. Du må da benytte deg av aksjelovens regler f.eks. om uttreden, også dette vil jeg anbefale deg å få nærmere veiledning fra en advokat om.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: