Er selverklæringsskjema nok?

Publisert: 27.03.2023

En reiselivsbedrift skal ta med seg en turistgruppe på skitur i fjellet. Bedriften har laget et selverklæringsskjema som de får turisten til å signere, herunder står det beskrevet at det er en risiko ved å gå på skitur i fjellet, og all eventuell skade er på eget ansvar. Hva om ulykken først er ute, og en turist blir feks tatt i skred. Er dette selverklæringsskjemaet nok, eller vil bedriften bli stilt til ansvar for ulykken og skadeomfanget? Hvilke faktorer spiller inn her?

Svar:

Om dette er et obligatorisk arrangement for ansatte som de ansatte må delta på, så vil et skjema som du omtaler neppe ha stor betydning idet yrkesskadeforsikringen vil komme til anvendelse.

Om dette er et arrangement som de ansatte kan velge å ikke delta på, så vil et slikt skjema ha betydning idet da vil en evt skadet person ikke kunne fremme krav iht yrkesskadeforsikringen og mest sannsynlig heller ikke ovenfor arbeidsgiveren. Da vil de ansatte kunne sies å ha "akseptert turens risiko".

Jeg vil anbefale denne bedriften å tegne en forsikring som dekker de ansatte under denne aktuelle skituren. Da er alle trygge.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: