Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Getz

Advokat24 AS

Arbeidsrett
Kontrakts- og erstatningsrett
Mellommannsrett ( agent, ene- forhandler, franchise, megling).
Prosedyre ( domstoler og voldgift).
Husleierett.
Fast eiendom/Entreprise.

Gullik Maudal Huseby

Advokatfirma Øglænd & Co AS

Allmennadvokat, Eiendomsmekling

Bevilling siden 2020

Spesialområder:

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018, og fikk advokatbevilling i 2020. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett.

Ronald Pedersen

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1988

Spesialområder:

Spesiell erfaring med forhandlinger mot forsikringsselskaper, samt på vegne av arbeidsgivere/arbeidstakere vedrørende ansettelser, oppsigelser etc. Forhandlinger om leie og kjøp av fast eiendom.

Henning Dragsnes

Advokatfirmaet Strand & Co ANS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2002

Særlig kompetanse innenfor personskadeerstatning/forsikring.

Sverre Bragdø-Ellenes

Advokat Sverre Bragdø-Ellenes

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Arbeider med både forretningsjus og privates rettsforhold med hovedvekt på kontraktsrett, husleierett, fast eiendom, arvespørsmål, erstatnings- og forsikringsrett, og konkursbehandling, herunder prosedyre for domstolene.

Er lærebokforfatter i husleierett.

Samarbeidsadvokat for medlemmer av Huseiernes Landsforbund.

Bjørn Egil Ramse Berg

Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Spesialområder:

Advokat Berg har solid prosedyreerfaring og har spisskunnskap med over 20 års erfaring innen fagområdene trygderett, forsikringsrett og erstatningsrett, herunder bilansvar, yrkesskade, pasientskade og ulike forsikringsprodukter som ulykkesforsikring, uføredekning, personalgaranti, gruppelivsforsikring mv. Han har holdt flere kurs.

Advokat Berg har videre i flere år arbeidet med konkursbo, dødsbo, felleseieskifter samt spørsmål knyttet til vergemålsrett.