Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Hege Narmo

Indem Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2003

Spesialområder:

Jeg påtar meg oppdrag innenfor alle former for erstatningssaker etter personskade, herunder erstatning etter pasientskader, trafikkskader, yrkesskader, skader etter voldshandlinger, skader oppstått i fritid mv. Jeg påtar meg også oppdrag med å fremsette søknader og klager til Nav. Jeg har arbeidserfaring med personskadesaker fra 2000, både som skadelidtadvokat og som seniorrådgiver hos Norsk pasientskadeerstatning.

Fredrik Reinsborg

Personskadeadvokat1 AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2017

Spesialområder:

Jobber spesialisert med personskaderett etter yrkesskade/yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og fritidsskade. Erfaring med bistand av skadelidte overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Kontoret for voldsoffererstatning, samt som rettsoppnevnt bistandsadvokat i straffesaker.

Johan Gran

Advokat Johan Gran

Lang erfaring med offentlig anskaffelsesrett, IKT kjøps-og utviklingskontrakter og forhandlinger.

Tonje Bellingmo Onsøien

Codex Advokat Oslo AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 2020

Advokat som arbeider primært med eiendomsrettslige problemstillinger, forhandlinger og tvisteløsning.