Servet Yildiz Stêrk

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Advokatfullmektig Servet Yildiz har blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Yildiz også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

Advokatfullmektig Servet Yildiz er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett.

Silje Christine Sørmo

Advokatene Leiros & Olsen AS

Hun fullførte mastergraden i Rettsvitenskap våren 2020, med selskapsrett, havressursrett og arbeidsrett som spesialfag. Hun skrev masteravhandling innen aksjeselskapsrett.

Silje har erfaring innen sivilrettslig prosedyre, og har sine hovedarbeidsområder innenfor alle sider av erstatningsretten, forsikringsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, trygderett og arverett.

Håkon Steimler

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2021

Advokat i Drammen med spesialkompetanse innen fast eiendom. Bistår både private og næringsdrivende.

Mar Gueye

Advokatfirmaet Rogstad AS

Jurist med utdanning både i Norge og Frankrike. Snakker og skriver flytende på begge språk.
Tilleggsutdanning i økonomi og administrasjon.