Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anders Foss

Personskadeadvokat1 AS

Spesialområder:

Spesialkompetanse på erstatningsrett, herunder personskade ved yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Jeg jobber også mye med yrkessykdommer, herunder HAVS, tinnitus med følgelidelse etter hørselsskade, yrkesrelatert astma og kols, samt kreft etter asbesteksponering i jobb. Videre har jeg hatt veldig mange fritidsulykkessaker, hvor en enten har privat ulykkesforsikring eller barneforsikring eller der skadevolder har en ansvarsforsikring via innboforsikring eller reiseforsikring.

John Tuflått

Advokatfirma John Tuflått MNA

Jeg har langvarig erfaring og spesialkompetanse i personskadesaker, herunder nakkeslengskader, ortopediske skader, yrkesskader, bistandsadvokat og yrkessykdommer.
Dette både i forhold til spørsmålet om ansvar, årssakssammeng og utmåling av erstatning.

Svein Å. Bergset

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Prosedyreadvokat med mer enn 200 rettsaker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og voldgift.
Forsikring, entreprise og erstatning

Silje Christine Sørmo

Advokatene Leiros & Olsen AS

Silje fullførte mastergraden i Rettsvitenskap våren 2020, med selskapsrett, havressursrett og arbeidsrett som spesialfag. Hun skrev masteravhandling innen aksjeselskapsrett.

Silje har erfaring innen sivilrettslig prosedyre, og har sine hovedarbeidsområder innenfor alle sider av erstatningsretten, forsikringsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og selskapsrett.