Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vibeke Lindstrøm

Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Jeg bistår klienter hovedsaklig i Nord-Norge. Jeg har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden våren 2003. Hovedsakelig innenfor saksområdene erstatningsrett, trygderett og barne- og familierett. Jeg er i dag godkjent mekler etter ekteskapsloven og barneloven.

Claus Brynildsen

Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA

Møterett for Høyesterett. Tidligere praksis som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Opparbeidet kompetanse som kan benyttes til voldgiftsoppdrag.

Robin Pedersen Brauti

Advokatfirmaet Nidaros DA

Jeg jobber innen personskade, forsikring og erstatningsrett. Jeg har bistått skadelidte i trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader, FN-veteraner og andre ulykker i 10 år. Har bred erfaring fra prosedering i tingrett, lagmannsrett og godkjent sak for Høyesterett. Jeg har holdt kurs under det årlige personskadeerstatningsretts-kurset, samt skrevet vitenskapelig artikkel. Jeg er medlem av PEOPIL, (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Tom Hermansen

Advokat Tom Hermansen AS

Spesielt interessert i styreansvar.
Utdannet Master of Business Administration fra USA.
Godkjent som siviløkonom i Norge.