Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ådne Jareld

Advokatfirmaet JARELD AS

Jeg betjener et vidt fagfelt og bistår næringsliv og privatpersoner på de fleste rettsområder. Viktige felter er entreprisejus, kontraktsjus, forsikringsjus, offentligrettslig jus, arverett, familierett m.m. Rettsområder griper inn i hverandre. Kunnskaper fra ett rettsområde kan vise seg nødvendig for å finne løsninger på et annet. Etter juridicum i 1976 arbeidet jeg i næringslivet. I 1987 etablerte jeg nåværende advokatvirksomhet og eiendomsmeglervirksomhet. Ta kontakt. Epost: aaj@jareld.no Tlf: 22961010

John Tuflått

Advokatfirma John Tuflått MNA

Jeg har langvarig erfaring og spesialkompetanse i personskadesaker, herunder nakkeslengskader, ortopediske skader, yrkesskader, bistandsadvokat og yrkessykdommer.
Dette både i forhold til spørsmålet om ansvar, årssakssammeng og utmåling av erstatning.