Erstatning etter manglende diagnose

Publisert: 27.05.2022

Kan man ha rett på erstatning dersom en lege ikke klarer å finne ut av hva som plager deg etter gjentatte besøk, men en annen finner ut av det etter første gang du besøker han? En lege sa at ingenting feiler meg 3 ganger, og jeg levde med redusert livskvalitet i flere år på grunn av han. Når jeg oppsøkte en annen spesialist fant han ut av hva problemet var med engang og startet behandlingen som senere gjorde meg frisk. Jeg led flere år av mitt liv på grunn av en inkompetent lege.

Svar:

Ja. Du kan ha rett til erstatning ved pasientskade som skyldes svikt. Dette inkluderer forsinket diagnose. Om du får erstatning avhenger også av andre ting, som at saken ikke er foreldet og at du har fått et økonomisk tap eller varig invaliditet. Du må fylle ut og levere søknad til Norsk Pasientskadeerstatning. Rådfør deg med advokat ved behov.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: