Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Roger Foyn

Advokatene Foyn & Co

Jeg har arbeidet mye med miljø-og inneklimaproblematikk på arbeidsplasser, herunder løsemiddel-og forgiftningsskader og har i flere år vært leder av et bredt sammensatt fagråd i regi av Arbeidsmiljøskaddes landsforening tilsluttet Norges hadikapforbund. I tillegg har jeg vært styremedlem og leder av foreningens Oslo-avdeling. Jeg har også hatt et mangeårig samarbeid med Landsforeningen for Trafikkskadde. Har bistått en rekke medlemmer av Politiforbundet og Utdanningsforbundet i forbindelse med personskader.

Anneli Bendiksen

Spesialområder:

Bistår private mot forsikring og NAV. Bred kompetanse på begge områdene.

Vibeke Lindstrøm

Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Jeg bistår klienter hovedsaklig i Nord-Norge. Jeg har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden våren 2003. Hovedsakelig innenfor saksområdene erstatningsrett, trygderett og barne- og familierett. Jeg er i dag godkjent mekler etter ekteskapsloven og barneloven.