Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Cecilie Haneborg

Advokat Cecilie Haneborg

Kompetanse innen barnerett, barnevern, psykisk helselovgivning, arbeidsrett, kjøp og salg av fast eiendom, prosedyreerfaring. Kompetanse innenfor forbrukerdelen av markedsføringsloven. Kompetanse i ligningsforvaltning. Kompetanse innen generell forvaltningsrett.

Håkon Laugerud

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Arbeider i hovedsak med generell og spesiell erstatningsrett - herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringssaker.

Helge Dolsvåg

Advokatfirmaet Sylte

Jeg har arbeidet 8 1/2 år i Trygderetten.

Jeg har videre 3 års arbeidserfaring som dommerfullmektig / konstituert sorenskriver.

Har siden 2004 arbeidet som advokat med egen praksis.

Lars Winsvold

Advokathuset Justisia AS

Å gi gode råd og løse din sak er viktigst for meg. Jeg har valgt å spesialisere på enkelte få saksområder, det gir best erfaringsgrunnlag og kompetanse. Jeg arbeider i et faglig godt fellesskap med andre dyktige kolleger i Advokathuset Justisia as, samlet kan vi løse de fleste sakstyper. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Gudleik Heldal Leir

Kristiania Advokat AS

Spesialområder:

Som advokat og lege har arbeidsoppgavene særlig vært knyttet til tilsynssaker hvor det har vært snakk om rettighetstap for helsepersonell (tap av forskrivningsrett og autorisasjon).

Espen Seeberg

Advokatfirmaet Roander & Co AS

Jeg har særskilt kompetanse innenfor feltet personskader/erstatningsrett, med 20 års erfaring. Trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, voldsoffer og bistandsadvokat.

Nina Reiersen

Advokat Nina Reiersen

Innen familieretten har jeg lang erfaring med kompliserte og omfattende skifte- og arveoppgjør, samt opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og generasjonsskifter.

Videre har jeg også betydelig erfaring med barnefordelingssaker.

Jeg samarbeider med en Italiensk advokat i Roma. Vi bistår nordmenn og italienere med det meste som har med Italia og Norge å gjøre, herunder arveoppgjør i Italia, kjøp av salg av eiendom i Italia, ektefelleskifte og foreldretvister, etablering av bedrifter etc

Tore Hilding Pettersen

Advokat Tore H. Pettersen

har spesialkompetanse i saker om avhør av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep (forsvarer og bistandsadvokat)