Erstatning for feil diagnose og feilmedisinering

Publisert: 29.01.2024
Emneord:

Har man krav til erstatning dersom man har fått feil diagnose og blitt feil medisinert? Mistet mye skolegang etter at barnevernet tok over omsorgen for meg. I tillegg ble jeg kastet ut da jeg var 18 år fordi jeg var flink å spare, hadde en stillingsprosent på 30% som ansatt. Hadde egentlig krav til oppfølging fem til jeg ble 23. Hvem kan hjelpe? Hva vil det koste meg å ta dette videre? Er fortvilet over den dyre prisen jeg nå som 29-åring må betale for å ikke ha noen gode utdanningsmuligheter.

Svar:

Feil eller forsinket diagnose og feil medisinering kan være å anse som en pasientskade. Pasientskader kan gi rett på erstatning. Slike skader skal meldes til Norsk Pasientskadeerstatning. Ønsker du hjelp til dette eller annen rådgivning om erstatning så anbefaler jeg at du bruker "Finn advokat"-tjenesten på nettsiden her. Da kan du finne en personskadeadvokat der du bor. Link til Norsk Pasientskadeerstatning hvor du finner skademeldingsskjema: https://www.npe.no/no/

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: