Erstatning for tapt barndom

Publisert: 27.05.2020

Eg er utsett for omsorgsvikt. Mor emosjonelt og far med rus og seksuelle overgrep mot meg. Har vore gjennom straffesak: tilkjent 300 000 i erstatning frå brødre og far som har misbrukt meg seksuelt. 11 år er borte. Ingen kontakt med biologisk. Eg meiner barnevernet burde gjort noko før, då far har mista barn i tidligare forhold, skulegang, bekymringsmelding frå søster. Dokumenter som seier at barnevernet prøvde å få meg til samt der eg visst nekta, dei ga opp. Grunnlag erstatning for tapt barndom?

Svar:

Det er vanskelig å svare ja eller nei på dette spørsmålet uten å kjenne grunnlaget bedre.

Dersom det er slik at barneverntjenesten har handlet uaktsomt, f. eks. ved å ikke ta deg ut av hjemmet på tross av at de burde kjenne til hvordan du hadde det, så vil dette kunne gi grunnlag for et erstatningskrav. Det vil da være avgjørende å sannsynliggjøre at de hadde eller burde hatt kunnskap om dette og at konsekvensen av å ikke følge deg opp slik de burde har påført deg en psykisk skade ( menerstatning) og/eller et økonomisk tap( f. eks. redusert ervervsevne)

Det kan høres ut som om du har en historie som tilsier at dette er noe du bør sjekke ut med en advokat som har kompetanse på denne type saker. Det vil i så henseende også være mulig å få fri rettshjelp dersom du har lav inntekt. Jeg vil anbefale deg å snakke med en advokat om dine muligheter til å nå frem i et evt. erstatningssøksmål. Alternativt vil det kunne være mulig å søke rettferdsvederlag fra staten. Dette vil ofte være aktuelt dersom kravet f. eks. er foreldet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: