Erstatning for tapt barndom

Innhold

Erstatning for tapt barndom

26. apr 2024 · spørsmål

Vi lurer på om vi skal gå videre med en sak om tapt barndom. Vil forhøre oss litt om hva slags muligheter det vil være for en slik sak som dette. Det er snakk om min samboer, som har fått diagnose kompleks PTSD og kompleks ADHD i en alder av 30 år. Han går til behandling for dette. Det er mye som skjedde i hans barndom, hvor både skole og barnevern var innblandet, men det ble aldri gjort noe for han eller hans barndom. Ingen utredninger eller tiltak for å hjelpe hans hverdag eller foreldrene.

Les mer

Manglende tilrettelegging ved skolegang

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg vurderer å søke erstatning fra skolen og/eller barnevernet da min skolegang ikke var tilrettelagt godt nok for mine vansker. Det er dels dokumentert av PPT. I tillegg ble jeg mobbet av en lærer på barneskolen. Både skole og barnevern skulle grepet inn i min barndom, da min far var involvert i kriminalitet. Han var en kjenning av politiet og sonet fengsel. Barndommen var preget av mye psykisk og noe fysisk vold. Han var kjent for de fleste der vi bodde da han hadde mange "hederlige" roller i samfunnet. Er det noe å gjøre her?

Les mer

Erstatning for tapt barndom og skolegang

22. nov 2023 · spørsmål

Jeg fikk ikke karakterer på skolen og mener jeg hadde krav på dette, men faren min tok meg ut av skolen og jeg mener dette er innen tapt barndom og videre i livet. Kan man ta rettsak mot dette? Og dette har jeg fått skade for. Psykisk syk og mener jeg har krav på erstatning. Jeg har heller ikke lyst på uføretrygd som jeg har nå. Jeg vil jobbe og tjene mine egne penger. Men får ikke utdanning uten karakterer.

Les mer

Hva skal til for å vinne sak om tapt barndom?

03. aug 2023 · spørsmål

Hvordan kan jeg vite om jeg har nok materiale for å forsøke en sak om tapt barndom? Jeg vokste opp i ett turbulent hjem med fysisk og psykisk vold og har fått sen diagnose for ADHD. Dette har gitt meg store konsekvenser senere i livet. Jeg har sett over barnevernsloven og tror jeg med sikkerhet kan si at jeg ikke hat blitt oppfulgt i henhold til minst tre paragrafer, men har ikke sett barnevernspapirene mine enda. Er det noe spesifikt som må være til stede for å kunne prøve en sånn sak?

Les mer

Ønsker å anmelde kommunen for tapt barndom

24. mai 2023 · spørsmål

Jeg er 32 år gammel og vurderer å anmelde enten kommune, barnevernet eller mor for grov omsorgssvikt og tapt barndom. Jeg er i dag ung ufør og har diagnosen PTSD. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Har dere noen råd?

Les mer

Sak mot kommunen pga dårlig barndom

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg er en voksen dame på 54 år, har vært syk stort sett hele mitt voksne liv, og strevd for i det hele tatt å ha et liv. Jeg er er vokst opp i ett hjem med alkohol, vold, sexmisbruk (ikke av foreldre). Som gjorde meg til et meget utagerende barn. Er vokst opp i en kommune som gir meg kvalme bare jeg hører navnet! Jeg vil prøve en sak mot dem, fordi jeg mener jeg burde vært tatt ut av hjemmet allerede på barneskolen slik a jeg kunne ha fått en mulighet til å vokse opp normalt.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

21. mar 2023 · spørsmål

Dame på 45 år som lurer på hvordan evt går fram med tapt barndom? Omsorgssvikt med rus mye utrygghet og skolesvikt, mye fravær uten spørsmål på hvorfor. Er ufør, men er gift. Kan en da få gratis rettshjelp? Hvordan evt legge fra saken?

Les mer

Hvordan fungerer det med tapt barndom?

23. feb 2023 · spørsmål

Hvordan fungerer det med tapt barndom? Har ei mor som alltid har slitt med rus som igjen har blitt til omsorgssvikt ikke bare med meg, men med alle søsken også. De to minste ble tatt fra henne etter jeg flyttet ut. Hvem kan jeg snakke med? Faren min har heller ikke vært i livet mitt. Bare besteforeldre.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

23. jan 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å starte en sak om erstatning av tapt barndom. Jeg føler at jeg har en god sak. Da jeg har blitt oversett/glemt av både leger, skole + helsesøster og barnevernet. Ingen har hjulpet meg da jeg var ung og jeg har da til dagen i dag levd med dissosiasjon og ADHD i tillegg til mye annet. Jeg har aldri fått noen oppfølging, ikke før nå og har alt på papir fra psykiatri og terapitimer. Som jeg har starta med nå. Hvordan gjør jeg det? Hvordan kan jeg starte og komme i gang?

Les mer

Erstatning for tapt skolegang og barndom

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg lurte på hvor jeg kan finne div søknadsskjema til å søke om tapt barndom/skolegang. Saken gjelder meg selv, vært i barnevernet fra jeg har 2-18, nå med ettervern som 20-åring. Jeg får hjelp til å lage søknad, legge ved dokumentasjon fra hele mitt liv. -Men spørsmålet er rett å slett hvor jeg kan sende inn søknad og hvilke papirer jeg bruker. Finner ikke noe på internett. -Vil helst slippe advokathjelp da jeg går på nav og ikke har råd.

Les mer

Trenger advokat til sak om tapt barndom

09. jan 2023 · spørsmål

Tapt skolegang, feilmedisinert, tapt barndom, tapt oppvekst, svikt i kommunen og ja, har du noen som er veldig veldig flink! Jeg vil saksøke hele greia, fått avslag på søknad av personskade.

Les mer

For sent å søke om erstatning for tapt barndom nå?

04. jan 2023 · spørsmål

Jeg er 45 år. Lurer på om det er for seint å søke om tapt barndom nå? Har en sykdom som heter morbus chron. Som jeg har slitt med siden jeg var 4-5 år ca. Veldig mye borte fra skolen var for det meste på sykehus. Liten eller ingen oppfølging fra skole/kommune. Skrivevansker som ikke ble oppdaga før videregående. Mobba på skolen pga sykdommen. Først for 5 år siden fikk jeg diagnosen add som jeg burte fått når jeg var mindre også. Sikkert mer også, men i farta kommer jeg ikke på noe.

Les mer

Er det stor sjanse for å vinne tapt barndom?

13. des 2022 · spørsmål

Er det stor sjanse for å vinne tapt barndom? Helsesøster, øvrig familie sendte bekymringsmeldinger uten respons fra barnevern. Utsatt for overgrep fra ung alder på skolen. Skolen snakket med overgriper uten kontakte politiet. Fått kompleks PTSD.

Les mer

Erstatning for tapt skolegang og barndom

05. des 2022 · spørsmål

Jeg er en 26 år gammel kvinne. Oppvekst: hjemme fra 0-13 år, dermed bodde jeg litt på barnevernsinstitusjon, privat fosterhjem, dermed egen bolig. 54 innleggelser psyk, 15 ish selvmordsforsøk. Mobbet på skole og 10 overgrep. 1 er ferdig og løst i domstol. Jeg har aldri fått gjort ferdig skolegang. Jeg er nå utredet for ADHD. Skolen visste mye om hjemmesituasjonen, sendte brev til barnevernstjenesten, de nektet å ta meg ut av hjemmet. Måtte gjøre alt selv. Fysisk og psykisk vold. Kan jeg søke om tapt skolegang?

Les mer

Erstatning for sykdom etter mobbing

24. okt 2022 · spørsmål

Jeg er nå 40 år - uten utdannelse og flere hundretusen i studiegjeld, samt tap av arbeidsinntekt oppgjennom grunnet angst, depresjoner, frykt, mm. Jeg er nylig diagnostisert med fibromyalgi, ADHD, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvor fibro og begge personlighetsforstyrrelsene mest sannsynlig er grunnet mobbing fra 6-10. Jeg lurer på om det er en måte å få slettet/tilbakebetalt studiegjeld. og evt. også oppreisning for tapt inntekt og psykiske plager?

Les mer

Erstatning for tapt barndom

24. okt 2022 · spørsmål

Jeg er 29 år, sitter med kompleks PTSD, DID og ME som følge av en svært belastende oppvekst. Ble først syk i 2020. Det finnes ingen bekymringsmelding på meg, men har søsken som kan bekrefte, naboer som har sett deler, samt en prest. Jeg tør ikke anmelde, da jeg er redd vedkommende. Er første året på AAP. Kan jeg søke erstatning for tapt barndom selv om jeg ikke kan dokumentere det annet enn diagnosene? Må jeg anmelde? Må foreldrene mine vite om kravet? Hva er foreldelsesfristen?

Les mer

Erstatning fra voldelig far

15. aug 2022 · spørsmål

Jeg 25 år og går på ung ufør. Jeg vokste opp med mye frykt på livet mitt pga drap og voldstrusler fra min far, noe som har forårsaket PTSD/depresjon og gjort at jeg ikke er i stand til å jobbe. Er det grunnlag for å saksøke faren min for disse handlingene og kreve erstatning for mine tapte inntekter?

Les mer

Erstatning for vold i barndommen

11. aug 2022 · spørsmål

Jeg er ei dame på snart 32 år og jeg er blitt utsatt for grov omsorgssvikt. Jeg er blitt mishandlet både fysisk og psykisk siden jeg var 6 år gammel av min mor til jeg var 23/24 år gammel. Har startet på DPS og har fått diagnosen kompleks PTSD og depresjon. Ble slått flere ganger daglig og verbalt misbrukt, til en slik grad at jeg som person er helt nedbrutt. Min mor døde i 2016. Har jeg krav på erstatning?

Les mer

Erstatning for tapt barndom for avdød datter

09. aug 2022 · spørsmål

Jeg skulle hjelpe min 19 år gamle datter å søke om tapt barndom og skolegang grunnet grov mobbing og vold med drapstrusler. Alle bevis var samlet inn, men dessverre døde hun uventet under fødsel nylig før søknad ble sendt inn. Kan jeg likevel sende søknad inn og eventuelt sette en erstatning i fond for hennes nyfødte sønn som må står uten mor?

Les mer

Søke om erstatning for tapt barndom som godt voksen

25. jul 2022 · spørsmål

Vil det være mulig å søke om erstatning for et ødelagt familieliv, utdanning (som ikke gikk etter planen) og jobbkarriere (med mange år som arbeidsløs) fordi barnevernet unnlot i sin tid å ta affære da jeg som barn ble utsatt for grov barnemishandling? Jeg er nå 67 år gammel (snart 68).

Les mer