Får ikke relevant informasjon fra finansklagenemnden

Publisert: 13.05.2022
Emneord:

Jeg har nylig mottatt en avgjørelse fra FinKN som er stikk i strid med saksdokumentene. Kjapt forklart hevder FinKN at det foreligger dokumentasjon på en uttalelse, og at avgjørelsen er forankret i uttalelsen. Jeg er ikke kjent med uttalelsen. Har etterspurt FinKN flere ganger om å få uttalelsen oversendt/bekreftet/henvist til osv, men får kun svar om at ytterligere begrunnelse ikke vil bli gitt. Tidsfrist 25 mai. Hva bør/kan jeg gjøre ?

Svar:

FinKN behandler tvister. Dersom det er bank, forsikringsselskap eller andre som har lagt frem denne uttalelsen så ta kontakt med dem for å få den. Ta kontakt med advokat som jobber med saksforholdet for å få vurdert om du bør ta saken videre.

Del denne artikkelen: