Fått skjøtet endret uten å informere medeiere

Publisert: 14.02.2024
Emneord:

Vi er 7 søsken hvor en har fått hytte skjøtet over til seg uten at de andre var orientert om det og ikke har skrevet under på det. Er dette juridisk lovlig eller kan de andre forlange det omgjort?

Svar:

Jeg antar at hytten er skjøtet over fra forelder/foreldre.

Foreldre kan gi gaver og avhende eiendom mens de er i live uten at andre barn/livsarvinger har innsynsrett eller må samtykke til det. Men det er to begrensninger som er viktige:

Om forelderen sitter i uskiftet bo, var det før den nye arveloven et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom. Det omfatter også gavesalg. Etter den nye loven, er dette også forbudt, dersom det medfører en gave som står i misforhold til boet. Det er firster for å kreve omstøting, så her bør dere reagere raskt, om dette er situasjonen.

Den andre situasjonen som kan hindre overføring av fast eiendom, er om overføringen kun er "pro forma", og ikke har ment å ha en realitet for giver mens han/hun var i live. Da er det en såkalt dødsdisposisjon, som kan komme i strid med reglene om pliktdelsarv pg testament. Dette må også vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: