Fire søsken arvet hus fra mormor

Publisert: 03.01.2022
Emneord:

Vi er fire søsken som har arvet et hus fra vår mormor, men i testamentet står det at min bror får lov å bo der to år etter hennes død. Vi tre har lyst selge huset, men han vil bo der. Hva er våre rettigheter i følge arveloven, siden dette er vår arv også? Kan vi bryte dette?

Svar:

Om dere er livsarvinger etter mormor, så kan eventuelt en borett komme i konflikt med størrelsen på pliktdelsarven. Da må bruksretten verdisettes, og eventuelt bortfalle dersom verdiene blir for lave i forhold til hva dere har rett til i pliktdelsarv. (Livsarving er dere om dere trer inn som arving etter avdød barn av mormor).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: