Forbigått av mindre kvalifisert person i ansettelsesprosess

Publisert: 18.04.2023
Emneord:

Søkte en stilling. Jeg har tre relevante fagbrev og søknadsteksten var som skreddersydd for min kompetanse. En annen åpenbart mindre kvalifisert person fikk stillingen. Har jeg noen mulighet til å klage på dette eller kan de velge fritt?

Svar:

I offentlig sektor (stat og kommune) gjelder det et kvalifikasjonsprinsipp, som innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Dette gjelder imidlertid ikke i privat sektor.

Foretak som eies av/er kontrollert av staten eller kommunene, regnes i mange sammenhenger også som en del av offentlig sektor. I ditt tilfelle bør dette avklares, og det kan du gjøre ved rett og slett å ta kontakt med selskapet og spørre. Hvis Linea er en del av offentlig sektor, så bør du ta kontakt med selskapet og be om en (skriftlig) begrunnelse for hvorfor du ikke ble ansatt.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du klage ansettelsen inn til Sivilombudet: https://www.sivilombudet.no/klage/
Hvis du får medhold i klagen vil du nok likevel ikke få jobben, men du vil kunne få erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: