Fordeling av boutgifter ved samlivsbrudd

Publisert: 21.09.2023

Ved samlivsbrudd hvor den ene parten skal kjøpe ut den andre parten fra felles bolig: Vi har innhentet verdivurderinger og er enige om pris, men inntil den andre parten har funnet en ny bolig så ønsker vi å leie en felles leilighet hvor vi flytter frem og tilbake annenhver uke for at det blir mest mulig stabilt for barna i overgangsperioden. Hvordan er det riktig å fordele kostnader på felles bolig samt leid leilighet når en part er kjøpt ut, men fortsatt bor i boligen annenhver uke?

Svar:

Her er det avtalefrihet og ingen klare regler, så det er opp til dere og deres økonomi, - men det kan kanskje være et utgangspunkt at husleien for den leide boligen deles med en halvpart hver, og at kostnadene til den tidligere fellesboligen deles med en halvpart hver. Samt at man deler utgifter til strøm og internet begge steder. Alternativt kan man undersøke hva antatt markedsleie for fellesboligen pr mnd er, slik at den som har flyttet ut betaler en halvpart av det beløpet, i leie av fellesboligen halvparten av måneden.

Foreldre har imidlertid plikt til å forsørge sine barn etter evne, - så dersom deres økonomiske situasjon er veldig ulik, kan det hende at det er fint for det videre samarbeidet om barna at det avtales en litt annen fordeling enn 50-50, ettersom utgiftene til tidligere fellesbolig også dekker kostnader til barnas bosted.

Av hensyn til at dette skal fungere mest mulig smidig, kan det også være gunstig å snakke litt om forventninger til innkjøp/beholdning av forbruksvarer (som mat) begge steder, og grad av rengjøring ved bytte mellom bostedene, osv. Det kan lett bli store irritasjonsmoment hvis den ene stadig opplever å komme til mer eller mindre tomt kjøleskap, mens han/hun alltid fyller opp selv. Samt tilsvarende hvis den ene stadig opplever å bli en slags rengjøringsassistent etter den andre.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: