Forlikssak med motpart i utlandet

Publisert: 23.10.2023
Emneord:

Jeg skal melde inn en sak til forliksrådet med en motpart som bor i Sverige. Jeg har alt sendt påkrav med varsel om at jeg vil gå videre med saken til forliksrådet ved manglende betaling. Jeg ser nå på politiets sider at forliksklagen helst skal sendes til motpartens kommunes forliksråd. Hvordan blir dette med en sak der motparten bor i utlandet? Begge er privatpersoner. Er det i det hele tatt realistisk å forvente at forliksrådet klarer å løse en slik sak?

Svar:

Det følger av tvisteloven §4-3 at tvister i internasjonale forhold kan anlegges for norske domstoler hvis saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Når det gjelder hvor saken skal anlegges så kan den da bringes inn for forliksrådet på det sted hvor den forpliktelsen som ligger til grunn for søksmålet/forliksklagen er oppfylt/skal oppfylles jf. tvisteloven § 4-5. Dersom det ikke er mulig å knytte saken til en norsk kommune kan søksmål/forliksklage anlegges ved Oslo tingrett/forliksrådet i Oslo.

Om forliksrådet vil kunne løse saken er vanskelig å si når jeg ikke vet mer om selve kravet, men generelt er forliksrådet uegnet til behandling av mer komplekse saker. Det er også usikkert i hvilken grad en eventuell avgjørelse vil la seg tvangsfullføre når saksøkte er bosatt i Sverige. Jeg vil derfor anbefale deg å få juridisk bistand i en slik sak.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: