Fri rettshjelp til økonomisk oppgjør etter skilsmisse

Publisert: 20.10.2023

Vi synes oppgjøret etter skilsmisse er vanskelig å sette seg inn i. Vi ønsker å gjøre det så rettferdig som mulig. Vi har boliglån, billån, forbruksgjeld sammen og hver for oss. Hvordan fungerer fri rettshjelp i forhold til advokathjelp? Jeg har lest litt forskjellig, men finner ikke helt svaret.

Svar:

Det er mulig å søke om fri rettshjelp til det økonomiske oppgjøret (skifteoppgjør) dersom søkers brutto inntekt er under kr 350.000,- pr år og netto formue er under kr 150.000,- (tall pr okt 23, for enslige søkere) men det ses bort ifra verdien av bolig av vanlig standard.

Den advokaten som påtar seg oppdraget sender søknad til Statsforvalteren. Vanligvis kan slik søknad sendes digitalt, og man får raskt svar. I noen tilfeller må man sende inn siste tre lønnsslipper og/eller dokumentere hva formue består av. Ved inntekt over kr 100.000,- er egenandelen kr 1.180,- (pr okt 23).

For mer informasjon, se feks: https://www.statsforvalteren.no/portal/folk-og-samfunn/fri-rettshjelp/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: