Fristen for å klage inn advokat

Publisert: 27.11.2023

Vi ønsker å sjekke muligheten for å klage inn en advokat vi benyttet ifbm en byggesak. Advokaten krevde høye salærer og etter å ha betalt 100 000 kr i salærutgifter var ikke saken et skritt nærmere en løsning. Vi måtte stoppe samarbeidet med advokaten da vi så at vedkommende ikke hadde gode intensjoner. Vi ser at advokaten i dag har blitt fratatt bevillingen da mange har opplevd dette. Dette er en sak tilbake i 2020/2021. Er det en foreldelsesfrist for å søke erstatning på salærene?

Svar:

Pengekrav foreldes tre år etter at man tidligst kunne kreve å få pengene. Det vil si at deres krav foreldes rundt 3 år etter at dere betalte advokaten. Det er viktig å være klar over at en eventuell foreldelse først avbrytes når man går til rettslige skritt, eller ved at debitor aksepterer å utsette fristen hvis man står i forhandlinger.

Når det gjelder klage til advokatklageordningen så er fristen for dette i utgangspuntktet 6 mnd. Men; dersom det foreligger særlige grunner kan en sak tas til behandling etter dette. Den absolutte fristen er imidlertid 3 år.

En annen sak er hvorvidt det vil være mulig å inndrive deres krav ovenfor advokaten hvis vedkommende ikke lenger praktiserer som advokat. Dersom dere vurderer å gå videre med denne saken bør dere derfor oppsøke advokat for en nærmere vurdering av proserssrisiko.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: