Glemt å melde flytting til utlandet

Publisert: 12.03.2024

Jeg har bodd i Ungarn siden sent 2017. Jeg var student mellom 2017 og 2021, og har jobbet her siden. Jeg har først nå blitt gjort oppmerksom på det strenge kravet for å melde flytting hit, og har stått oppskrevet på min mors adresse i Folkeregisteret siden da. Hva vil det verste av konsekvenser være for meg om jeg når ut til Skatteetaten for å rette på dette nå? Regner med at dette vil medfølge utmelding fra Folketrygden, i beste fall. Lurer spent på om dette også kan innebære bøter osv.

Svar:

En skal selvfølgelig rette seg etter gjeldende lover og regler. Brudd kan medfører tap av rettigheter, men også strafforfølgelse. Uansett må forholdene rettes opp i. Jeg vil råde deg om å ta dette opp direkte med Skatteetaten og bringe dette i orden slik at du avverger ytterligere forhold som kan få konsekvenser for deg. Ofte er det slik at når en selv melder om et uriktig forhold, så vurderes det mildere enn om dette oppdages av myndighetene før du melder fra.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: