Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Thomas Støer

Law.no Advokatfirma AS

Med tilleggsutdannelse fra Norges Handelshøyskole, er han en verdifull rådgiver innenfor forretningsjus. Thomas har opparbeidet seg inngående erfaring innenfor selskapsrett, kontrakter, compliance, restrukturering og konkurs, internasjonal skatt, transaksjoner og tvisteløsning/prosess. Han har prosedert flere store saker for domstolene.

Thomas en verdifull rådgiver innen forretningsutvikling, og bistår blant annet gründere og gründerselskaper både nasjonalt og internasjonalt.