Atle Melø

Advokatfirmaet Melø AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2013

Atle Melø arbeider primært med tvisteløsning/prosedyre og rådgivning innen internasjonal personbeskatning. Ved siden av advokatpraksisen foreleser han i forretningsjuridiske fag ved Handelshøyskolen BI og NTNU.

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1993

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.

Kenneth Norum

Advokat Norum AS

Mer utfyllende informasjon kan leses på www.norum.law.