Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995

Øystein Olausen

Advokatfirmaet Strandenæs AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Spesialområder:

Forretningsjuss med særlig vekt på skatterett og selskapsrett, rådgivning, skattesaker og prosedyre.
Skattespørsmål knyttet til utenlandsk arbeidskraft.
Arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med overdragelse av virksomhet, omtsrukturering, oppsigelser og avskjed med prosedyre.
Kjøp og salg av virksomhet.