Har min arbeidsgiver lov til å nekte meg å reise ut på sensoroppdrag?

Publisert: 23.05.2024
Emneord:

Jeg jobber som sensor for fylket. Jeg er sensor for de som skal ta fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Nå nekter min arbeidsgiver å gi meg fri til å reise ut på sensoroppdrag. Arbeid som sensor er et offentlig verv fra fylket og arbeidsgiver får dekket alle utgifter til vikar når jeg er ute på sensoroppdrag. Har min arbeidsgiver lov til å nekte meg å reise ut på sensoroppdrag?

Svar:

Ditt ansettelsesforhold reguleres av din arbeidsavtale. Se hva som er skrevet i den om dette. Hvis dette er en etablert ordning, så kan det muligens hevdes at dette er avtalt. Men dette beror på en konkret vurdering ut fra en fortolkning av ditt arbeidsforhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: