Hussalg og samlivsbrudd

Publisert: 07.05.2024

Jeg har i løpet av de siste årene gått igjennom et samlivsbrudd, som endte med skilsmisse for et og et halvt år siden, i den forbindelse gjennomgikk vi et hussalg i perioden vi var separert. Jeg har ved flere ganger ønsket å få en oversikt over hva hussalget innbrakte av overskudd slik at vi kunne bli enige om et fornuftig oppgjør, uten at hun vil opplyse om det. Huset var overført fra meg til min daværende kone. Hva skal jeg foreta meg for å få denne oversikten og få til et oppgjør?

Svar:

Oppgjørsoppstillingen fra megler vil være et utgangspunkt, hvis du får den. Eventuelt kan man stort sett finne salgssummen via Kartverket, grunnboken.

For innhenting av dokumentasjon til skifteoppgjøret i sin helhet:
Ektefeller har rett til innsyn i hverandres skattemeldinger og ligning for perioden ekteskapet har vart (også for separasjonstiden), jf. ekteskapsloven § 39. Sistnevnte får man innsyn i ved henvendelse direkte til Skatteetaten. Herunder har man også rett til informasjon om aktiva og gjeld pr skjæringstidspunktet/bruddet, fra banker.

Dersom hun motsetter seg all dialog knyttet til et skifteoppgjør, kan begjæring om offentlig skifte være aktuelt. For mer informasjon, se feks: https://www.domstol.no/no/sivil-sak/familie-og-barn/skifte-ved-samlivsbrudd/#header-1

Merk ettårsfristen (ett år etter skilsmisse) i ekteskapsloven § 75 ved fullt særeie, ifm. eventuelt vederlagskrav eller rett til bolig/innbo.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: