Hva kan man spørre om i et jobbintervju?

Publisert: 20.01.2023
Emneord:

Har man lov å spørre i et intervju om synet på forkjølelse? Feks. Hva er ditt syn på forkjølse? Går man på jobb eller blir man hjemme?

Svar:

Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller under intervjuet be om at arbeidssøker gir andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. I saken her er min vurdering at arbeidsgiver spør om arbeidssøkers holdning til å melde fravær og arbeidssøkers terskel for å bli hjemme fra arbeid på grunn av sykdom. Arbeidsgiver befinner seg da i en gråsone, men så lenge samtalen dreier seg om arbeidssøkers generelle holdning og ikke om helsesituasjonen, vil antakelig spørsmålet gå klar av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: