Hva kan man spørre om i et jobbintervju?

Publisert: 20.01.2023
Emneord:

Har man lov å spørre i et intervju om synet på forkjølelse? Feks. Hva er ditt syn på forkjølse? Går man på jobb eller blir man hjemme?

Svar:

Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller under intervjuet be om at arbeidssøker gir andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. I saken her er min vurdering at arbeidsgiver spør om arbeidssøkers holdning til å melde fravær og arbeidssøkers terskel for å bli hjemme fra arbeid på grunn av sykdom. Arbeidsgiver befinner seg da i en gråsone, men så lenge samtalen dreier seg om arbeidssøkers generelle holdning og ikke om helsesituasjonen, vil antakelig spørsmålet gå klar av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Del denne artikkelen: